Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna IPPT PAN (PDF)

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński członek PAN

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 wewn. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. Janusz Szczepański

Sekretariat: Aneta Ciesielska
tel.: +48 22 828 53 73, +48 22 826 12 81 wewn. 114
pok.: 624

Z-ca Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. instytutu

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 wewn. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych
mgr Agnieszka Milczarek

tel. +48 22 826 98 23, +48 22 826 12 81 wewn. 122
pok.: 620

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Anna Leśnicka

tel. +48 22 826 98 13, +48 22 826 12 81 wewn. 118
pok.: 625

Główne jednostki badawcze:

Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Zakład Mechaniki Materiałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Petryk członek PAN

Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych
kierownik: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. instytutu

Zakład Technologii Inteligentnych
kierownik: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. instytutu

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur
kierownik: prof. dr hab. Michał Giersig

Zakład Ultradźwięków
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz


Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice (CePT)
kierownik: dr inż. Sławomir Błoński

Centrum Badań Biomedycznych
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych
kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Basista

Centrum Technologii Inteligentnych
kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

Rada Naukowa
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

kierownik Sekretariatu: Luiza Sykłowska
e-mail:
tel.: +48 22 826 54 73, +48 22 826 12 81 wewn. 115
pok.: 129

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska

Rzecznik Dyscyplinarny
prof. dr hab. inż. Michał Basista

Studium Doktoranckie
kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc

e-mail:
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 219
pok.: 524

Biblioteka
kierownik: dr Bogusława Lewandowska-Gruszka

e-mail:
tel.: +48 22 826 74 10
pok.: 045

Dział Wydawnictw
kierownik: mgr Bogna Matuszewska-Munk

e-mail:
tel.: +48 22 826 60 22, +48 22 826 12 81 wewn. 208
pok.: 127

Dział Zarządzania i Koordynacji Badań Naukowych
kierownik: mgr Monika Milewska

e-mail:
tel.: +48 22 826 25 22, +48 22 826 12 81 wewn. 299
pok.: 125

Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii
kierownik: mgr Cweti Czyżycka

e-mail:
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 220
pok.: 121

Biuro Współpracy z Zagranicą
kierownik: Joanna Małachowska-Tymkiewicz

e-mail:
tel.: +48 22 826 65 93, +48 22 826 12 81 wewn. 142
pok.: 621

Dział Zamówień Publicznych
kierownik: mgr Agnieszka Miłosz-Warcholińska

e-mail:
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 365
pok.: 111

Biuro Spraw Pracowniczych
kierownik: mgr Agnieszka Milczarek

e-mail:
tel.: +48 22 826 98 23, +48 22 826 12 81 wewn. 123
pok.: 620

Biuro Płacowe
kierownik: Teresa Wiśniewska

e-mail:
tel.: +48 22 828 53 72, +48 22 826 12 81 wewn. 117
pok.: 615

Biuro Finansowo-Księgowe
kierownik: mgr Emilia Lankiewicz

e-mail:
tel.: +48 22 826 98 02, +48 22 826 12 81 wewn. 119
pok.: 625

Biuro Administracyjne
kierownik: lic. Aneta Ciesielska

e-mail:
tel.: +48 22 828 53 73, +48 22 826 12 81 wewn. 114
pok.: 624

Kancelaria
kierownik: Wiktoria Warcholińska

e-mail:
tel.: +48 22 827 46 23, +48 22 826 12 81 wewn. 116
pok.: 021

Dział Sieci Komputerowej
kierownik: mgr inż. Piotr Putek

e-mail:
tel.: +48 22 826 98 12, +48 22 826 12 81 wewn. 392
pok.: 132

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Kaleta

e-mail:

Centrum Usług Laboratoryjnych
kierownik: Łukasz Cichacki

e-mail:
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 104
pok.: 122

Biuro Gospodarczo-Techniczne
kierownik: Łukasz Cichacki

e-mail:
tel.: +48 22 826 12 81 wewn. 104
pok.: 122

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024