Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Prezentujemy Państwu ofertę wydawniczą IPPT PAN, na którą składają się czasopisma, monografie oraz publikacje okolicznościowe.

W wydawnictwie IPPT PAN przestrzegamy najwyższych standardów etycznych publikacji na podstawie zasad wypracowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz zasad ogólnie przyjętych w praktyce wydawniczej.

Od początku działalności IPPT PAN, w celu upowszechniania wiedzy, opublikowano wiele ważnych pozycji autorstwa wybitnych naukowców (w tym założycieli Instytutu) z zakresu szeroko rozumianych nauk inżynieryjno-technicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą działalność badawczą lub dydaktyczną w IPPT PAN i chcieliby opublikować wyniki swojej pracy. Zapewniamy kompetentny i całościowy proces wydawniczy, od recenzji pracy po jej dystrybucję i promocję. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i edytorski wszystkich wydawanych prac naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wydawnictwo tworzy doświadczony zespół redaktorów, korektorów i specjalistów DTP z wieloletnią praktyką w największych renomowanych wydawnictwach i drukarniach naukowych.

 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024