Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Działający w IPPT PAN Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”) jest dobrowolną organizacją ludzi pracy, która ma reprezentować i bronić praw zawodowych i socjalnych. Prawo daje związkom zawodowym niezależność statutową.

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność ma już długoletnie doświadczenie, gdyż powstał w latach 80-tych. Odegrał wówczas niezwykłą historyczną rolę. Pierwszy NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.

Aktualne główne zadania tej organizacji to m.in: dbałość o zapewnienie dobrych warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia i konstruktywne rozwiązywanie problemów między pracownikami. Wśród celów "Solidarności" znajduje się również podwyższanie kwalifikacji pracowników, współtworzenie warunków do odpowiedniej współpracy między pracownikami a pracodawcą i prowadzenie do możliwie największej zbieżności ich interesów. Dodatkowo do zadań NSZZ "Solidarność" należy dbanie o interesy zdrowotne pracowników oraz promowanie kultury i edukacji.
Solidarność - Związek stanowi grupa ludzi, w której każdy może liczyć na uprzejmość i koleżeńską pomoc. Związek w razie konieczności zapewnia także bezpłatną obsługę prawną dla swoich członków.

W IPPT PAN działa Organizacja Międzyzakładowa nr 96, która obejmuje:

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum Ziemi w Warszawie

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na: STRONA WŁASNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Informacja Organizacji zawiera:

 1. Skład osobowy Komisji Międzyzakładowej nr 96
 2. Wykaz dokumentów prawnych na podstawie, których Związek działa
 3. Wykaz regulaminów obowiązujących obecnie w IPPT PAN, w tworzeniu których Związek współuczestniczy
 4. Aktualności z działalności organizacji
 5. Informacje dla pracowników niezrzeszonych
 6. Formularze, deklaracje, druki
 7. Kontakty z członkami Komisji

 

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024