Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy

Ambicją Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – jednego z największych instytutów nauk technicznych Akademii – jest zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności jako doskonałej instytucji, tworzącej korzystne warunki dla rozwoju nauki i naukowców.

Instytut regularnie prowadzi działania systemowe, stymulujące doskonalenie działalności, takie jak tworzenie przyjaznego środowiska pracy, coroczna ocena jakości naukowej, czy realizacja Strategii HR na Rzecz Naukowców (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R).

W 2016 roku w IPPT PAN przeprowadzony został proces wewnętrznej analizy zgodności z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zawartymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2005/251/EC. Proces ten, płynące z niego wnioski oraz dalsze działania, wymienione w Planie Działań, zostały przedstawione w strategii HRS4R.

logo HR

Działania, osiągnięcia oraz plany Instytutu zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską, która w grudniu 2016 roku przyznała IPPT PAN wyróżnienie HR Excellence in Research.
Tym samym IPPT PAN wkroczył na ścieżkę realizacji strategii, podlegającej cyklicznej ocenie ze strony Komisji Europejskiej.

W 2018 roku rozpoczęty został proces wewnętrznej oceny 2-letniej realizacji HRS4R w ramach procedury Interim Assessment. Jej wyniki stanowiły podstawę opracowania zaktualizowanej strategii HRS4R wraz z Planem Działania.

Realizacja HRS4R została pozytywnie oceniona i w 2019 r. zaowocowała przyznaniem przez Komisję Europejską najwyższej z trzech możliwych na tym etapie ocen: „HRS4R embedded”.

Rok 2022 to etap kolejnej oceny, tym razem w ramach procedury Award Renewal, tj. ubiegania się o utrzymanie wyróżnienia HR Excellence in Research. Stosowne dokumenty zostały przekazane Komisji Europejskiej do oceny.

Od 2016 roku realizacja Strategii HR na Rzecz Naukowców przynosi widoczne korzyści i zmianę jakościową w IPPT PAN.

 1. Kluczowe rezultaty i korzyści o charakterze przekrojowym
 2. Szczegółowe rezultaty i przykłady wdrożonych działań

 

HRS4R - dokumenty:

 • Faza początkowa (Initial Phase)
 1. Deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Declaration of commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers), 2016
 2. Strategia HRS4R – Analiza wewnętrzna i plan działania (HRS4R - Gap Analysis and Action Plan), 2016
 3. Strategia HRS4R – załącznik (HRS4R - ANNEX), 2016
 • Faza realizacji (Implementation Phase) – Interim Assessment
 1. Zaktualizowana Strategia HRS4R i Plan działania (Revised HRS4R and Action Plan), 2019
 2. Wewnętrzna Ocena (Internal Review), 2019
 3. Wykaz zgodności z zasadami OTM-R (OTM-R Checklist), 2019
 • Faza realizacji (Implementation Phase) – Award Renewal
 1. Zaktualizowana Strategia HRS4R i Plan działania (Updated HRS4R and Action Plan), 2022
 2. Wewnętrzna Ocena (Internal Review), 2022
 3. Zaktualizowana Strategia HRS4R i Plan działania (Updated HRS4R and Action Plan), 2022 (zmodyfikowana: 2023)
 4. Wewnętrzna Ocena (Internal Review), 2022 (zmodyfikowana: 2023)

 

Dodatkowe - dokumenty:

Strategia rozwoju IPPT PAN - Zarys, Pełna wersja

Plan równości płci

Polityka zatrudnienia

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024