Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna