Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Struktura organizacyjna

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest jednostką podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Działalność Biblioteki IPPT PAN jest prowadzona na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574). Książnica IPPT PAN została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Szczegółowe adresy kontaktowe: 

      

   Kierownik Biblioteki,
   Koordynator repozytorium cyfrowego publikacji i pełnomocnik ds. otwartego dostępu

   dr Bogusława Lewandowska-Gruszka, starszy kustosz dyplomowany
   Kontakt: pok. 43, tel. 247, e-mail:

   Czytelnia i wypożyczalnia miejscowa. Wypożyczalnia międzybiblioteczna,
   Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych w otwartym dostępie

   Monika Kalińska, samodzielny referent
   Kontakt: pok. 44, tel. 201, e-mail:

      

Misją Biblioteki jest gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie osiągnięć nauki przedstawionych w formie publikacji drukowanych lub cyfrowych. Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest otwarta dla pracowników, doktorantów i emerytów Polskiej Akademii Nauk oraz innych pracowników nauki w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych IPPT PAN zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN.

Zbiory Biblioteki IPPT PAN, podobnie jak innych bibliotek Polskiej Akademii Nauk, zostały opracowane w elektronicznym systemie bibliotecznym, który umożliwia zapoznanie się z bibliografią księgozbioru naukowego IPPT PAN poprzez katalog internetowy. Zamówienia dotyczące udostępnienia zbiorów bibliotecznych przyjmowane są pod adresem:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021