Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Oferta i usługi

Aparatura o wartości zakupu powyżej 40 tys. PLN

Lp. Nazwa Rok produkcji Pokoj Zakład Kontakt
1 Wielokanałowy potencjostat/galwanostat(Bio-Logic VMP3)z komputerem i oprogramowaniem oraz zewnętrznym boosterem prądowo-napięciowym typu FlexP 2019 234 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Marcin Krajewski
22 826 12 81 wewn. 456
2 Maszyna wytrzymałościowa AUTOMAX MULTITEST 2019 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Mariusz Dąbrowski
22 826 12 81 wewn. 217
3 Drukarka 3D Discovery RegenHU 2019 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
22 826 12 81 wewn. 425
4 GPC Shimadzu – chromatograf żelowy, wzorce PS, domyślny rozpuszczalnik THF 2019 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
22 826 12 81 wewn. 211
5 System optyczny do pomiaru i analizy deformacji trójwymiarowych metodą cyfrowej korelacji obrazu DIC 2019 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej mgr inż. Adam Brodecki
22 826 12 81 wewn. 402/286
6 FTIR ATR Bruker Vertex 70 2018 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
22 826 12 81 wewn. 211
7 Bioinicia LE-50 komora do elektroprzędzenia z modułem regulacji temperatury i wilgotności 2018 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
22 826 12 81 wewn. 211
8 Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
22 826 12 81 wewn. 425
9 Oscyloskop cyfrowy RT z wyświetlaniem pseudoanalogowym firmy Tektronix 2015 -113 Centrum Usług Laboratoryjnych Łukasz Cichacki
22 826 12 81 wewn. 104
10 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do testów zniszczenia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 2015 139 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Witold Węglewski
22 826 12 81 wewn. 437
11 Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) 2015 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
12 Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
22 826 12 81 wewn. 171
13 Analizator impedancji 2015 529 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
14 Analizator integralności sygnałów SPARQ-3004E/SPARQ-OSLT/SPA/RQ-SI 2015 529 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
15 Mikroskop Keyence VK-X100 2014 029 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Joanna Radziejewska
22 826 12 81 wewn. 347
16 Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
17 Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 2014 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
22 826 12 81 wewn. 310
18 Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch 2014 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
19 Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
22 826 12 81 wewn. 211
20 System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
21 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
22 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
23 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
24 Mikroprzecinarka stołowa Secotom-15 2013 -123 Centrum Usług Laboratoryjnych dr inż. Tomasz Libura
22 826 12 81 wewn. 347
25 Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
26 Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
27 Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Kamil Bochenek
22 826 12 81 wewn. 438
28 Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Kamil Bochenek
22 826 12 81 wewn. 438
29 Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) 2013 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
30 Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
22 826 12 81 wewn. 417/342
31 System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
22 826 12 81 wewn. 197
32 System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
22 826 12 81 wewn. 197
33 Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
34 Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
35 Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
36 Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
37 Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) 2012 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
38 Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) 2012 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
39 Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) 2012 220 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
40 Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
41 Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
42 Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
43 Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) 2012 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
44 Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
45 Szczypce optyczne do badań biologicznych 2012 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
46 Bioreaktor TC-3 2012 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Olga Urbanek-Świderska
22 826 12 81 wewn. 425
47 Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -117 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
22 826 12 81 wewn. 211
48 Wiskozymetr przemysłowy obrotowy Brookfield DV III Ultra (stożek – płytka); teoretyczny zakres pomiarowy 3cP – 1mln cP 2012 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
22 826 12 81 wewn. 211
49 Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
22 826 12 81 wewn. 417/342
50 Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
22 826 12 81 wewn. 417/342
51 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
22 826 12 81 wewn. 103
52 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
22 826 12 81 wewn. 103
53 Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
54 Klaster obliczeniowy GRAFEN 2011 147 Dyrekcja
55 Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
56 Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
22 826 12 81 wewn. 405
57 Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) 2011 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
58 Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit 2011 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
22 826 12 81 wewn. 239
59 Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych 2011 -109c Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
22 826 12 81 wewn. 239
60 Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
22 826 12 81 wewn. 103
61 System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Marek Skłodowski
22 826 12 81 wewn. 345
62 Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
63 Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
64 Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
22 826 12 81 wewn. 212
65 Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) 2010 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
66 Cytometr przepływowy (BD, FACSCalibur) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
67 System bio-obrazowania konfokalnego (BD, Pathway 435) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
68 Komora klimatyczna typ C-20/350 2010 -119 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
69 Skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM) wraz ze stołem optycznym, laserami, podstawowym oprzyrządowaniem optycznym i komputerowym 2010 213 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur prof. dr hab. Michał Giersig
22 826 12 81 wewn. 410
70 Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
71 Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków Ryszard Tymkiewicz
22 826 12 81 wewn. 172
72 Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
22 826 12 81 wewn. 238
73 Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków inż. Mateusz Walczak
22 826 12 81 wewn. 404
74 Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
75 Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
76 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
77 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
78 Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU 2009 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii
79 Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych 2009 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
80 System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI 2009 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
81 Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 2009 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
82 Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 2009 -122 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
83 Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
22 826 12 81 wewn. 141/464/465/466
84 Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
85 Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
86 System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
22 826 12 81 wewn. 241
87 Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
22 826 12 81 wewn. 241
88 System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
22 826 12 81 wewn. 241
89 Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
90 Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
91 Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
92 Mikrometr optyczny LS-7601 2008 032 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
22 826 12 81 wewn. 320
93 Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
94 Frezarka, nr fabr.1067647 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
95 Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
22 826 12 81 wewn. 141/464/465/466
96 Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) 2008 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
97 Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
22 826 12 81 wewn. 417/342
98 System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
99 Elektronowy mikroskop transmisyjny model JEM 1011 2007 IMD Dyrekcja
100 Spektrograf ARC SP 2558 2007 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
101 Laserowy przetwornik drgań 2007 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
102 Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
22 826 12 81 wewn. 238
103 Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
104 Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
105 Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
106 System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -123 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
22 826 12 81 wewn. 210
107 Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
22 826 12 81 wewn. 405
108 Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
109 Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
110 System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
111 Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
112 Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
113 Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
22 826 12 81 wewn. 405
114 Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
22 826 12 81 wewn. 405
115 Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
116 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
117 Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
118 Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem 2004 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
119 Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
22 826 12 81 wewn. 197
120 Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
121 Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora 2003 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
122 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2003 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
123 Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
124 Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
22 826 12 81 wewn. 355
125 Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
22 826 12 81 wewn. 238
126 Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. 2002 537 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Sławomir Mackiewicz
22 826 12 81 wewn. 248
127 Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
128 System do analizy wiązki lasera CO2 2001 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
129 Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego 2001 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
130 Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
131 Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego 2001 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
22 826 12 81 wewn. 413
132 Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania 2001 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
133 Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
22 826 12 81 wewn. 317
134 Napylarka AUTO 306 2001 530 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
22 826 12 81 wewn. 223
135 Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 2000 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
136 Serwer A26-UJC2-2GGD1E E250 Svr.2x400MHz 4x36GB 2GB+SOLZS-080B9A Y9 Solaris 8 Std. Media Kit 2000 104 Dział Sieci Komputerowej mgr inż. Mikołaj Dybko
22 826 12 81 wewn. 277
137 Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
22 826 12 81 wewn. 171
138 System impulsowego wzmac. Obrazu 1999 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
22 826 12 81 wewn. 236/235
139 Maszyna wytrzymałościowa 810.23 1999 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
140 Maszyna do proszkowego polerowania 1999 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
141 System superpompy hydraulicznej 1999 518 Zakład Ultradźwięków dr inż. Zbigniew Trawiński
22 826 12 81 wewn. 297
142 Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
22 826 12 81 wewn. 238
143 Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
22 826 12 81 wewn. 197
144 Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
145 Komora cieplna model 65106C-03 1997 -117 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Jan Kraskowski
22 826 12 81 wewn. 402/286
146 Sterownik cyfrowy TESTSTAR 1996 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
22 826 12 81 wewn. 205
147 Generator typ 9109 AFG 1993 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
22 826 12 81 wewn. 315
148 Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
22 826 12 81 wewn. 172
149 System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
22 826 12 81 wewn. 407
150 Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem 1991 032 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
22 826 12 81 wewn. 320
151 Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
22 826 12 81 wewn. 285
152 System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. 1991 -117 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Jan Kraskowski
22 826 12 81 wewn. 402/286
153 Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 1990 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
22 826 12 81 wewn. 207/470
154 Zestaw pomiarowy MATEC 7700 1990 529 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
22 826 12 81 wewn. 223
155 "AGA" Termowizja 1981 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
22 826 12 81 wewn. 177
156 Gładkościomierz typ 5M-120 1981 -121 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
22 826 12 81 wewn. 141/464/465/466

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024