Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

książka prof. Klaibera

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się książka prof. Michała Kleibera pt.: „Mądra Polska, zgodna Europa, solidarny świat. Stale poszerzana wiedza i innowacje na rzecz dobra wspólnego podstawami stabilnej przyszłości”. Jest to piąta publikacja w serii „Biblioteka Refleksji Naukowej", której inauguracja przypadła na rok 2015, kiedy zostały wydane dwa pierwsze tytuły: „O meandrach życia i stochastyce – optymistycznie. Opowieść autobiograficzna” autorstwa nieżyjącego już Profesora Kazimierza Sobczyka oraz „Mądra Polska” napisana przez prof. Michała Kleibera.

W zamierzeniu wydawcy książki publikowane w tej serii mają wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na pogłębioną refleksję intelektualną dotyczącą osobistych motywacji i życiowych wyborów uczonych, osadzoną w skomplikowanym kontekście dzisiejszych czasów. Seria jest skierowana do osób zainteresowanych tematem społecznej roli nauki w dzisiejszym świecie i jej rzeczywistego znaczenia dla naszej przyszłości.

Profesor Michał Kleiber jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie mechaniki, matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie. Zajmuje się także innowacyjnością polskiej gospodarki, problematyką członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz popularyzacją nauki. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 artykułów naukowych oraz 10 książek, z których dwie uzyskały status światowych bestsellerów. Na przełomie wieków był dyrektorem IPPT PAN.

Profesor Kleiber pełnił wiele funkcji publicznych: ministra nauki i informatyzacji (2001–2005), doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju (2006–2010), prezesa Polskiej Akademii Nauk (2007–2015), a od roku 2021 jest kanclerzem Kapituły Orderu Orła Białego. Brał udział w pracach ważnych organizacji i gremiów unijnych; był m.in. członkiem Europejskiej Rady Badań (2006–2010), doradcą Komisarza UE ds. Badań i Innowacji (2011–2015), ambasadorem KE ds. nowej narracji dla Europy (2015–2019). Od roku 2006 jest prezesem Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, w latach 2016–2020 sprawował funkcję prezesa ECCOMAS (Europejskie Stowarzyszenie Method Komputerowych w Naukach Stosowanych) oraz wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. W 2020 roku został powołany na stanowisko przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W przedmowie do książki prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN, napisał:

Niniejszy tom serii jest kontynuacją książki prof. Michała Kleibera „Mądra Polska” wydanej w 2015 roku nakładem Wydawnictwa IPPT PAN. Niemniej jednak autor rozszerza perspektywę nie tylko o Wspólnotę Europejską, lecz o cały świat i wyzwania przed nim stojące, co sygnalizuje tytuł. Na książkę składają się felietony autora opublikowane w gazetach oraz publiczne wystąpienia wygłoszone w latach 2015–2021. Z publicystycznym zacięciem i realistycznym podejściem prof. Kleiber nazywa problemy i wyzwania, które pojawiają się na horyzoncie polityki krajowej i międzynarodowej, a także opisuje zagadnienia wynikające z postępu i większej wiedzy na temat globalnie zachodzących zjawisk. Czytelnik znajdzie omówienie aktualnych problemów, takich jak: pandemia COVID-19 i wiążące się tym wyzwania, szanse i zagrożenia płynące z najnowszych rozwiązań technologicznych czy kwestie związane ze zmianą klimatu.

Autor ze względu na pełnione wysokie funkcje zarówno w kraju, jak i za granicą, kładzie akcent na rolę badań naukowych, edukacji oraz innowacji technologicznych, które mogą być narzędziem w kształtowaniu lepszego świata. Najważniejszą konkluzją płynącą z publikacji jest wiara autora w możliwość wykorzystania osiągnięć nauki i technologii w przeciwdziałaniu globalnym zagrożeniom oraz realizacja szeroko rozumianej ludzkiej solidarności i działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.

Już w pierwszym artykule prof. Kleiber naświetla tło swoich rozważań:

Nasz świat jest wspólną własnością wszystkich jego mieszkańców i – szczególnie wobec globalnych zagrożeń klimatycznych i ekologicznych, wzrostu liczby ludności i masowych migracji oraz powszechnej dostępności wszelkiej informacji, także tej nagłaśniającej społeczne nierówności – wymaga znaczącego poziomu wspólnotowego myślenia i solidarności przy podejmowaniu decyzji. Ze względu na różnorodność doświadczeń i tradycji charakteryzujących kultury społeczeństw całego świata, ten niezbędny poziom wspólnotowości działań jest oczywiście z góry naznaczony kłopotami i niezrozumieniem swej wagi przez niemałe, „lokalnie” myślące grupy ludności. Ludzi niedoceniających faktu, iż świadome i kontrolowane otwieranie się na świat przynosi wiele korzyści. Globalizacja stwarza olbrzymie możliwości przyspieszonego rozwoju krajom rozwijającym się, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne zwiększają konkurencyjność gospodarki i podnoszą jakość lokalnego kapitału ludzkiego, a transfer do ojczyzn zarobionych za granica pieniędzy stanowi często bardzo istotną pozycję w państwowych budżetach. Wymogi szerokiej współpracy wpływają pozytywnie na społeczno-polityczne realia w poszczególnych krajach, Internet i masowa turystyka umożliwiają poznawanie kiedyś nieosiągalnych obszarów świata, współpraca edukacyjna i naukowo-badawcza w istotny sposób wpływa na jakość kapitału ludzkiego, wymiana kulturalna sprzyja lepszemu rozumieniu kulturowych odmienności, atrakcyjna różnorodność oferty handlowej czyni zaś z globalizacji zjawisko odbierane dzisiaj coraz częściej jako wręcz „naturalne”.

Z tych powodów książka ta powinna być „lekturą obowiązkową” dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć współczesny świat i wyzwania stojące przed ludzkością.

Materiał przygotowany przez Dział Wydawnictw IPPT PAN
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023