Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu SONATA 18 (NCN) w obszarze nauk ścisłych i technicznych znalazła się dr inż. Olga Urbanek-Świderska, badaczka na co dzień pracująca w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dr inż. Olga Urbanek-Świderska otrzymała finansowanie na realizację projektu zatytułowanego ,,Materiały hybrydowe reagujące na bodźce zewnętrzne do miejscowego dostarczania leków w leczeniu endometriozy - analiza wybranych właściwości i skuteczności w warunkach in vitro oraz in vivo”.

Projekt dotyczy opracowania nowoczesnych nośników leków stosowanych w terapii endometriozy. Endometrioza to schorzenie, w którym komórki endometrium, tkanki wyściełającej macicę, tworzą ogniska zapalne poza jamą macicy np. na jajnikach, jelitach czy nawet na skórze. W wyniku endometriozy, kobiety borykają się z licznymi objawami bólowymi oraz często prowadzą nierówną walkę z bezpłodnością. Szacuje się, że na endometriozę cierpi około 10% (190 mln) światowej populacji kobiet w wieku reprodukcyjnym.

Prace badawcze w projekcie skupią się na opracowaniu nowego systemu podwójnego dostarczania leków, który oparty będzie o dwa nośniki: nanowłókna i hydrożel. Celem zawartych substancji bioaktywnych będzie ograniczenie żywotności komórek endometriotycznych oraz wygaszenie lokalnych stanów zapalnych, towarzyszących temu schorzeniu. Projekt został podzielony na pięć etapów: opracowanie oraz optymalizację materiału (etap I), charakterystykę właściwości (etap II oraz III) oraz badania in vitro (etap IV) oraz in vivo (etap V). Dzięki zastosowaniu superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPIONs) zostanie zbadana możliwość kontrolowanego uwalniania leków, poprzez stymulację zewnętrznym polem magnetycznym. Celem projektu są szeroko zakrojone badania kinetyki uwalniania leków, mukoadhezji (oddziaływanie z błoną śluzową), profilu degradacji i skuteczności działania w eksperymentach in vitro oraz in vivo. Przeprowadzona zostanie też kompleksowa analiza struktury i właściwości wytworzonych materiałów. Badania in vitro będą dotyczyły takich parametrów jak ocena aktywności życiowej komórek poprzez detekcję interleukiny Il-10 czy TGF-β, które stymulują wydzielanie cytokin, towarzyszących stanom zapalnym. Badania in vivo zostaną przeprowadzone na małym modelu zwierzęcym, w celu wstępnej weryfikacji bezpieczeństwa i skuteczności działania opracowanego materiału.

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024