Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się tematyką badań w IPPT PAN. Instytut chętnie przyjmuje na praktyki studenckie i staże przez cały rok.

Praktyki studenckie w IPPT PAN dają możliwość zdobycia wiedzy praktycznej oraz nowych kompetencji. Czas ich trwania jest różny (zależny od indywidualnego programu). Student musi sam zdobyć zgodę na odbycie praktyki w IPPT PAN bezpośrednio od kierownika Zakładu – samodzielnej jednostki naukowej w IPPT PAN.

Pion naukowy tworzy w Instytucie osiem samodzielnych jednostek badawczych. Szczegółowe informacje na temat działalności tych jednostek znajdują się na ich stronach www:

Praktyki studenckie zazwyczaj odbywają się na podstawie umowy lub porozumienia między uczelnią a IPPT PAN. Umowa określa m.in. program, zakres praktyk oraz czas ich trwania. Ubezpieczenie student zazwyczaj uzyskuje od uczelni, która też określa obowiązki praktykanta, np. może zobowiązać do prowadzenia dzienniczka praktyk. 

Staże w IPPT PAN odbywają się na podstawie umowy pomiędzy stażystą a IPPT PAN. Staż jest pierwszą “prawdziwą” pracą, dzięki której absolwent oswaja się ze swoim stanowiskiem, buduje doświadczenie zawodowe oraz cenną sieć kontaktów, w tym w naszej placówce także kontaktów międzynarodowych. Stażysta może pracować w zespole w ciekawych międzynarodowych projektach oraz brać udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych a także korzystać z unikatowej aparatury znajdującej się w IPPT PAN.  Staże pozwalają nauczyć się więcej, zyskać nowe umiejętności, poszerzyć kompetencje zawodowe i kształcić kompetencje miękkie.

__________

Poniżej zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z ostatniej wizyty przygotowanej dla grupy studentów z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Mechatroniki. Grupa ta wraz z opiekunem naukowym – dr. inż. Marcinem Michałowskim odwiedziła kilka laboratoriów IPPT PAN. Program odwiedzin koordynował dr hab. Dariusz Jarząbek. Grupa odwiedziła laboratoria: Zakładu Mechaniki Doświadczalnej, Zakładu Mechaniki Materiałów, Zakładu Ultradźwięków, Zakładu Technologii Inteligentnych oraz Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur.

 

praktyki i staze w ippt pan zdjęcia

praktyki i staze w ippt pan zdjęcia

praktyki i staze w ippt pan zdjęcia

praktyki i staze w ippt pan zdjęcia
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023