Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania klubowe, które odbędą się w IPPT PAN w ramach Festiwalu Nauki. Spotkania poprowadzą: dr hab. inż. Ryszard Wojnar oraz dr inż. Olga Urbanek-Świderska, mgr inż. Konrad Zabielski.

 

środa, 27 września, 2023, godz. 17:00, Aula II p.

PO CO KOLOROWAĆ? KOMÓRKI WORONOJA I KRYSTALIZACJA, dr hab. Ryszard Wojnar

Wielokąt Woronoja składa się ze wszystkich punktów płaszczyzny znajdujących się bliżej danego centrum (np. atomu) niż jakiegokolwiek innego centrum (np. atomu). Dwoista do wielokątów Woronoja jest triangulacja Delaunaya, w której boki trójkątów łączą się z najbliższymi sąsiednimi centrami wielokątów Woronoja. Metoda podziałów  Woronoja (Centroidal Voronoi Tessellations - CVT) jest algorytmem iteracyjnym: 1. Dokonaj podziału Woronoja; 2. Wybierz środki masy komórek Woronoja jako jako nowe centra; 3. idź do 1. Począwszy od losowego rozkładu jednorodnego, iteracje CVT dają wysoce skoordynowane przewroty (wymiany kontaktów) prowadzące do bardziej regularnego polikryształu 2d ze zmniejszającą się frakcją par pięciokąt-heptagon (5/7 dyslokacji). Ważną nowością w CVT, która zostanie zaprezentowana na Spotkaniu jest wprowadzenie kolorystyki. Kolory są przypisane do boków trójkątów. Pełna skala barw zawarta jest w kącie 60 stopni modulo. Zapewnia to, że wszystkie boki trójkąta równobocznego mają ten sam kolor, w zależności od orientacji trójkąta, a odchylenia od równoboczności są wskazywane przez zmianę koloru boków. Granice ziaren odgrywają wyjątkowo ważną rolę w fizyce krystalizacji. Tworzą je linie utworzone przez pary dyslokacji 5/7. Można zaobserwować różne sytuacje, czasem dyslokacje układają się gęsto, jedna po drugiej; wtedy granica ziarna jest dobrze zdefiniowana. Zdarza się jednak, że dyslokacje o tym samym kierunku są rozmieszczone rzadko, wtedy granice ziaren są słabo rozróżnialne, ziarno o danej orientacji płynnie przechodzi w ziarno o innej orientacji.

Zapraszamy!

 

czwartek, 28 września, 2023, godz. 16:30, Aula, II p.

NOWOCZESNE SYSTEMY DOSTARCZANIA LEKÓW OPARTE NA BIOMATERIAŁACH, dr inż. Olga Urbanek-Świderska, mgr inż. Konrad Zabielski

Wspólnym wysiłkiem naukowców z całego świata biomateriały są rozwijane od przeszło 60 lat jako zaawansowane systemy dostarczania leków. Jednak dopiero w ostatniej dekadzie obserwujemy prawdziwą eksplozję badań w tym obszarze. Biomateriały zostały wykorzystane jako nośniki szeregu związków farmaceutycznych jak również przeciwciał, peptydów czy enzymów. Między innymi dzięki biomateriałom, terapie i diagnostyka onkologiczna zwiększają swoją skuteczność. Biomateriały  otwierają też nowe możliwości leczenia schorzeń, na które do chwili obecnej nie mamy dostępnych efektywnych metod leczenia jak np. endometrioza. Co więcej, substancje bioaktywne mogą też być dostarczone miejscowo na rusztowaniu komórkowym jak np. stenty naczyń krwionośnych czy granulaty kostne, co może wyraźnie poprawić efekty regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów. Sposób podania leków wpływa  istotnie na ich skuteczność terapeutyczną, farmakokinetykę czy toksyczność. Być może to właśnie dzięki wykorzystaniu biomateriałów jako nośników leków, które uwalniają substancje miejscowo lub tylko pod wpływem wybranego bodźca zewnętrznego, uda się naukowcom dokonać prawdziwego przełomu i opracować efektywne metody terapeutyczne dla chorób, dla których do chwili obecnej nie było alternatywy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład, na którym postaramy się przybliżyć Państwu ten fascynujący obszar badawczy.

 

***

LEKCJE FESTIWALOWE

W IPPT PAN, w dniach 25-29.09.2023 roku odbywają się także lekcje festiwalowe przygotowane dla uczniów szkolnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://festiwalnauki.edu.pl/program.

Lekcje festiwalowe przeznaczone są dla szkół, dla zorganizowanych przez nich grup. Więcej informacji o rezerwacji lekcji znajdą Państwo na wspomnianej stronie festiwalu w zakładce "Dla Szkół".

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024