Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

A. Kucaba-Piętal, PhD

Rzeszów University of Technology (PL)

Doctoral thesis
1985-07-05 Wpływ ograniczenia obszaru na wielkości hydrodynamiczne wybranych brył w modelu Stokesa  (Politechnika Rzeszowska)
supervisor -- Prof. Władysław Fiszdon, PhD, DSc, IPPT PAN
 

Recent publications
1.  Kucaba-Piętal A., Walenta Z.A., Peradzyński Z., Molecular dynamics computer simulation of water flows in nanochannels, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, Vol.57, No.1, pp.55-61, 2009

Abstract:
The work presents the results of the simulations of water flows through narrow channels (Poiseuille flows) performed using the molecular dynamics method, for two different channel widths (equal to 5 and 10 diameters of the water molecule) and for two different materials of the channel walls (copper and quartz).
In the simulations, physical properties of the materials and their electrostatic interactions were considered. The obtained results are compared with the analytical solutions for a micropolar fluid flow taking account of the experimentally obtained rheological constants of water.

Keywords:
nanoflows, micropolar fluid, molecular dynamics simulation, nanochannels

Affiliations:
Kucaba-Piętal A. - Rzeszów University of Technology (PL)
Walenta Z.A. - IPPT PAN
Peradzyński Z. - IPPT PAN
2.  Walenta Z.A., Kucaba-Piętal A., Peradzyński Z., Fluid Flows in narrow channels, JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS, ISSN: 0324-8313, Vol.50, pp.65-70, 2009
3.  Kucaba-Piętal A., Ustalony roboczy opływ torusa w przybliżeniu Stokesa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-32, 1981

Conference abstracts
1.  Kmiotek M., Kucaba-Piętal A., Błoński S., Garstecki P., Jak kształt i geometria przeszkody umieszczonej na ściance mikrokanału zmieniają przepływ?, III National Conference of Nano and Micromechanics, 2012-07-04/07-06, Warszawa (PL), pp.133-134, 2012

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021