Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

A.P. Dobrowolski

Military University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Sondej T., Sieczkowski K., Olszewski R., Dobrowolski A., Simultaneous multi-site measurement system for the assessment of pulse wave delays, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/j.bbe.2019.01.001, Vol.39, No.2, pp.488-502, 2019

Abstract:
A precise, multi-track system for the simultaneous, real-time measurement of electrocardiographic (ECG) and many photopletysmographic (PPG) signals is described. This system allows the calculation of pulse wave delay parameters such as pulse arrival time (PAT) and pulse transit time (PTT). The measurement system was built on a custom, real-time embedded system with multiple specific analogue-front-end devices. Signals were recorded on-line and data were processed off-line in the Matlab software. Testing of human subjects was carried out on a group of 16 volunteers. The system was capable of taking a measurement of one 24-bit ECG and eight 22-bit PPG tracks with high precision (input-referred noise 1.4 μV for ECG and about 20 pA for PPG). All signals are sampled simultaneously (phase shift between ECG and PPG is only 1.5 ms for 250 Hz frequency sampling). Significant differences in pulse wave delays were found for the 16 subjects studied (e.g. about 100 ms for PAT on a right toe, 40 ms for differential PAT on left-right toes and about 100 ms for PTT calculated for forehead-right toe pulse wave). The proposed system provides a simultaneous and continuous evaluation of pulse wave delays for the entire arterial bed. The proposed measurement methods are comfortable and can be used for a long time. Simultaneous measurements of pulse wave delays at various sites increase the reliability of measurement and create new possibilities for medical diagnosis.

Keywords:
biomedical monitoring, cardiovascular diseases, pulse arrival time, pulse transit time, pulse wave delay, simultaneous measurement

Affiliations:
Sondej T. - Military University of Technology (PL)
Sieczkowski K. - Military University of Technology (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN
Dobrowolski A. - Military University of Technology (PL)
2.  Stasiakiewicz P., Dobrowolski A.P., Olszewski R., Gałązka-Świderek N., Targowski T., Skoczylas A., Majka K., Lejkowski W., Klasyfikacja szmerów oddechowych – badania pilotażowe, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ISSN: 0033-2089, DOI: 10.15199/13.2019.2.1, Vol.2, pp.4-12, 2019

Abstract:
Układ oddechowy pacjenta jest początkowo diagnozowany przy zastosowaniu stetoskopu. Osłuchowa interpretacja zjawisk fizycznych jest skomplikowana i wymaga od lekarza doświadczenia oraz predyspozycji. W niniejszym artykule zaprezentowano system pomiarowy i oprogramowanie badawcze, a także proces generacji cech dystynktywnych szmerów oddechowych różnicujących przypadki chorobowe od zdrowych. Wybrane reprezentacje stanowią obiecującą podstawę do opracowania systemu klasyfikującego wspierającego proces diagnostyczny

Keywords:
szmery oddechowe, klasyfikacja, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Affiliations:
Stasiakiewicz P. - Military University of Technology (PL)
Dobrowolski A.P. - Military University of Technology (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN
Gałązka-Świderek N. - Regional Hospital (PL)
Targowski T. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Skoczylas A. - National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Majka K. - Military Medical Institute (PL)
Lejkowski W. - Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (PL)
3.  Lejkowski W., Dobrowolski A.P., Gawron B., Olszewski R., Wieloaspektowa Analiza Spektralna Sygnałów Fonokardiograficznych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, DOI: 10.15199/48.2017.10.17, Vol.93, No.10, pp.73-76, 2017

Abstract:
W artykule przedstawiono koncepcję analizy spektralnej sygnałów fonokardiograficznych. Zaprezentowano wyniki analizy sygnałów zawierających od kilku do kilkunastu uderzeń serca oraz sygnałów krótkich zawierających pojedyncze uderzenie serca. Przedstawiono propozycje kilkudziesięciu widmowych cech dystynktywnych oraz ocenę ich przydatności w diagnostyce schorzeń kardiologicznych. (Multifaceted Spectral Analysis of Phonocardiographic Signals)

Keywords:
fonokardiografia, elektrokardiografia, metrologia medyczna, tony serca, analiza spektralna

Affiliations:
Lejkowski W. - Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (PL)
Dobrowolski A.P. - Military University of Technology (PL)
Gawron B. - Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa (PL)
Olszewski R. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021