Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

B. Antoszewski

Kielce University of Technology (PL)


Recent publications
1.  Banak R., Mościcki T., Tofil S., Hoffman J., Antoszewski B., Laser Welding of a Spark Plug Electrode: Modelling the Problem of Metals with Disparate Melting Points, LASERS in ENGINEERING, ISSN: 0898-1507, Vol.38, No.3-6, pp.267-281, 2017

Abstract:
The numerical model of laser welding is presented. The time dependent set of equations describing heating, melting and solidification is solved using ANSYS-Fluent package and adopted to the problem using the external user-defined functions. The developed model is used for investigation of laser welding of Ir pad with spark plug electrode made of Ni. These spark plugs are key parts of industrial internal combustion engines using biogas as fuel. Problems in welding arise from significant difference of melting points of both metals; moreover, the boiling point of Ni is close to melting point of Ir. Theoretical model of the welding process is a useful and cost lowering tool providing guidance for selection of parameters and reducing significantly number of expensive and time consuming experiments

Keywords:
Nd:YAG laser, iridium, Ir, nickel, Ni, spark plug, laser welding, numerical model, dissimilar metals welding, temperature dependent material properties

Affiliations:
Banak R. - Kielce University of Technology (PL)
Mościcki T. - IPPT PAN
Tofil S. - other affiliation
Hoffman J. - IPPT PAN
Antoszewski B. - Kielce University of Technology (PL)

List of chapters in recent monographs
1. 
Banak R., Mościcki T., Tofil S., Antoszewski B., Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii Materiałowej, MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY, rozdział: Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych w silnikach na biopaliwo, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, pp.22-33, 2016
2. 
Antoszewski B., Widłaszewski J., Monografie, studia, rozprawy. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia, rozdział: Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.), M17, pp.60-69, 2011

Conference papers
1.  Banak R., Mościcki T., Antoszewski B., Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza NI-PT w świecach zapłonowych dla silników na biopaliwo, IX Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIA, 2015-10-15/10-16, Kielce (PL), pp.1-8, 2015

Abstract:
W pracy został przedstawiony model teoretyczny oddziaływania wiązki laserowej z materiałami różnoimiennymi w procesie spawania. W celu wyznaczenia rozkładu pola temperatur, wymiarów spoiny oraz strefy mieszania się materiałów zbudowano trójwymiarowy, niestacjonarny model numeryczny uwzględniający proces wymiany ciepła i masy. Model został wykorzystany do zbadania przebiegu i optymalizacji parametrów procesu spawania niklowo - platynowych nakładek na świece zapłonowe dla silników na biopaliwo. Zbadano pływ czasu trwania impulsu, średnicy plamki oraz kąta nachylenia wiązki na rozkład pola temperatury. Kształt strefy przetopionej otrzymany z modelu teoretycznego jest w dobrej zgodności z wynikami eksperymentalnymi

Affiliations:
Banak R. - Kielce University of Technology (PL)
Mościcki T. - IPPT PAN
Antoszewski B. - Kielce University of Technology (PL)

Conference abstracts
1.  Mościcki T., Hoffman J., Antoszewski B., Grabas B., Radziejewska J., Theoretical modelling of laser welding of Ni – Pt spark plug for bio-fuel engine, INDLAS 2014, 4th International Conference, 2014-05-19/05-23, Bran (RO), pp.58-59, 2014

Abstract:
The interaction of laser beam with dissimilar metals during welding process was studied theoretically. A finite element based three-dimensional transient heat transfer and fluid flow model was applied for prediction temperature distribution and material mixing field as well as weld dimensions. The model was used for study and optimization process parameters of welding of Ni – Pt spark plug for bio-fuel engine. The laser pulse duration and energy, and the angle of incidence of the laser beam to thesurface were analyzed. The shape of the melting pool obtained from the theoretical model was close to experimental results.

Affiliations:
Mościcki T. - IPPT PAN
Hoffman J. - IPPT PAN
Antoszewski B. - Kielce University of Technology (PL)
Grabas B. - Kielce University of Technology (PL)
Radziejewska J. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021