Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Jan MarczakRecent publications
1.  Moćko W., Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Marczak J., Analysis of the plastic deformation of AISI 304 steel induced by the nanosecond laser pulse, OPTICS & LASER TECHNOLOGY, ISSN: 0030-3992, DOI: 10.1016/j.optlastec.2016.11.022, Vol.90, pp.165-173, 2017

Abstract:
The paper presents result of experimental and numerical tests of plastic deformation of austenitic steel generated by a nanosecond laser pulse. The shock wave generated by the laser pulse was used to induce local plastic deformation of the material. The study examined the possibility of using the process to develop a laser forming of materials under ultra-high strain rate. It has been shown that the laser pulse with intensity 2.5 GW/cm2 induces a repeatable plastic deformation of commercially available 304 steel without thermal effects on the surface

Keywords:
Laser pulse, Plastic deformations, Microstructure, Numerical simulations

Affiliations:
Moćko W. - other affiliation
Radziejewska J. - IPPT PAN
Sarzyński A. - Military University of Technology (PL)
Strzelec M. - Military University of Technology (PL)
Marczak J. - other affiliation
2.  Sarzyński A., Radziejewska J., Marczak J., Strzelec M., Ostrowski R., Rycyk A., Czyż K., Laserowa mikroobróbka materiałów, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ISSN: 0033-2089, DOI: 10.15199/13.2016.11.9, Vol.57, No.11, pp.42-47, 2016

Abstract:
Obok wielu różnych zastosowań, promieniowanie laserowe jest stosowane również szeroko w przemyśle do powierzchniowej obróbki różnych materiałów z wykorzystaniem procesów ablacji laserowej. Tematyka ta jest bardzo szeroka. Zespół autorów prowadzi od wielu lat badania nad zastosowaniem powierzchniowej obróbki laserowej w tak różnych obszarach jak konserwacja zabytków (czyszczenie laserowe) czy bioinżynieria (kształtowanie powierzchni implantów). W niniejszym artykule przedstawiono pewien wycinek prac zespołu, związany z opracowaniem laserowej metody badań adhezji cienkich warstw i laserową obróbką materiałów do zastosowań w mikro-przepływach i separacji komórek krwi. W pierwszym przypadku, padające na powierzchnię intensywne promieniowanie laserowe wytwarza silną falę uderzeniową w badanych materiale, pozwalającą określić progowe wartości uszkodzenia warstw technologicznych. Badania uzupełnione są przez modelowanie teoretyczne towarzyszących zjawisk fizycznych. W drugim przypadku uwagę zwraca możliwość separacji krążących komórek nowotworowych na laserowo wykonanych mikrositach, zawierających setki tysięcy otworów o średnicach na poziomie 10 μm na obszarach o obwodzie kilkunastu mm. Wymiary mikro-sit pozwalają na ich umieszczenie w układach mikro-przepływowych.

Keywords:
mikro-obróbka laserowa, fale uderzeniowe, grawerowanie szkła, cięcie szafiru, wytwarzanie mikrosit

Affiliations:
Sarzyński A. - Military University of Technology (PL)
Radziejewska J. - IPPT PAN
Marczak J. - other affiliation
Strzelec M. - Military University of Technology (PL)
Ostrowski R. - other affiliation
Rycyk A. - other affiliation
Czyż K. - Military University of Technology (PL)
3.  Radziejewska J., Marczak J., Rycyk A., Jach K., Sarzyński A., Strzelec M., Measurement of stress waves induced by a laser pulse, Photonics Letters of Poland, ISSN: 2080-2242, DOI: 10.4302/plp.2015.4.09, Vol.7, No.4, pp.112-114, 2015

Abstract:
This letter describes modelling and experimental results of low and high pressure shock waves (of the order of 100 and 1000 bar, respectively) induced by pulse laser radiation. Measurements were performed using piezoelectric polymer PVDF sensors. The results of numerical calculations and their comparison with an experiment have been posted. Measured and calculated results have been used in estimation of the temporary course of signals from a fibre VISAR interferometer which measured the movement velocity of a steel plate driven by the analysed shock waves. The description is supplemented with the results of magnitude measurements of surface plastic deformation and material microstructure of samples.

Affiliations:
Radziejewska J. - IPPT PAN
Marczak J. - other affiliation
Rycyk A. - other affiliation
Jach K. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Sarzyński A. - Military University of Technology (PL)
Strzelec M. - Military University of Technology (PL)
4.  Radziejewska J., Marczak J., Hoffman J., Sarzyński A., Strzelec M., Zastosowanie laserowo indukowanych fal uderzeniowych do badania dynamicznych właściwości materiałów, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ISSN: 0208-6247, Vol.XXXV, No.6, pp.544-547, 2014

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021