Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

K.A. Sikorski


Recent publications
1.  Sikorski K.A., Borkowski A., Zastosowanie programowania stochastycznego w zagadnieniach nośności granicznej konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-36, 1985
2.  Sajkowska K., Sikorski K., Chachulski A., O zmianach częstotliwości rezonansowej spektrometru z wiązką atomów cezu Cs 133 spowodowanych relatywistycznym efektem Dopplera, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.78, pp.1-14, 1977
3.  Chachulski A., Drogoń K., Sikorski K., Omówienie wykonanych prac badawczych przy stanowisku Atomowego Wzorca Częstotliwości Instytutu Łączności. - Wnioski i sugestie dalszego rozwoju laboratorium, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.77, pp.1-26, 1977

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024