Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

K. Fryczowski, MSc

Silesian University of Technology (PL)

Recent publications
1.  Ranachowski Z., Ranachowski P., Dębowski T., Brodecki A., Kopeć M., Roskosz M., Fryczowski K., Szymków M., Krawczyk E., Schabowicz K., Mechanical and non-destructive testing of plasterboards subjected to a hydration process, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma13102405, Vol.13, No.10, pp.2405-1-18, 2020

Abstract:
The aim of this study was to investigate the effect of plasterboards' humidity absorption on their performance. Specimens' hydration procedure consisted of consecutive immersing in water and subsequent drying at room temperature. Such a procedure was performed to increase the content of moisture within the material volume. The microstructural observations of five different plasterboard types were performed through optical and scanning electron microscopy. The deterioration of their properties was evaluated by using a three-point bending test and a subsequent ultrasonic (ultrasound testing (UT)) longitudinal wave velocity measurement. Depending on the material porosity, a loss of UT wave velocity from 6% to 35% and a considerable decrease in material strength from 70% to 80% were observed. Four types of approximated formulae were proposed to describe the dependence of UT wave velocity on board moisture content. It was found that the proposed UT method could be successfully used for the on-site monitoring of plasterboards' hydration processes.

Keywords:
plasterboards, moisture content, hydration processes, mechanical properties, ultrasound measurements

Affiliations:
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Ranachowski P. - IPPT PAN
Dębowski T. - IPPT PAN
Brodecki A. - IPPT PAN
Kopeć M. - IPPT PAN
Roskosz M. - AGH University of Science and Technology (PL)
Fryczowski K. - Silesian University of Technology (PL)
Szymków M. - other affiliation
Krawczyk E. - other affiliation
Schabowicz K. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
2.  Fryczowski K., Roskosz M., Kukla D., Szwed M., Wykorzystanie szumu Barkhausena w ocenie twardości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stali AMS 6414, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.89, No.11, pp.1-6, 2017

Abstract:
Analizowano możliwości określenia zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie na podstawie wielkości ilościowo opisujących szum Barkhausena. Badania przeprowadzono na zestawie trzech próbek o stałej grubości warstwy nawęglanej (1,2 mm) o różnych wartościach twardości. Pomiary przeprowadzono dla trzech konfiguracji aparatury MEB-4C Mag-Lab s.c. różniących się częstotliwością prądu magnesującego. Analizowano obwiednię szumu Barkhausena i jej punkty charakterystyczne, energię, RMS, periodogramy FFT oraz rozkłady liczby zdarzeń. Uzyskano interesujące korelacje diagnostyczne mogące posłużyć w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych badań nieniszczących

Keywords:
twardość, szum Barkhausena, zagadnienie odwrotne

Affiliations:
Fryczowski K. - Silesian University of Technology (PL)
Roskosz M. - AGH University of Science and Technology (PL)
Kukla D. - IPPT PAN
Szwed M. - Warsaw University of Technology (PL)

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024