Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

K. Urbaniec


List of chapters in recent monographs
1. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K., Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych, rozdział: Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pp.7-21, 2008

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024