Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

M. ŚliwowskiRecent publications
1.  Kowalewski Z.L., Śliwowski M., Socha G., Wpływ różnokierunkowej deformacji cyklicznej na ewolucję powierzchni plastyczności stali 18G2A, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-50, 1994
2.  Dietrich L., Kiryk R., Socha G., Śliwowski M., Identyfikacja plastycznej anizotropii stopu aluminium, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-49, 1994
3.  Dietrich L., Kowalewski Z.L., Śliwowski M., Zmiany parametrów anizotropii stopu aluminium pod wpływem deformacji cyklicznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.27, pp.1-48, 1994
4.  Dietrich L., Kowalewski Z.L., Śliwowski M., Socha G., Charakterystyka cyklicznych właściwości stopu aluminium na podstawie badań w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.29, pp.1-60, 1994
5.  Kowalewski Z.L., Śliwowski M., Socha G., Określanie cyklicznych właściwości stali 18G2A na podstawie krzywych szkieletowych dla płaskiego stanu naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-53, 1994
6.  Dietrich L., Śliwowski M., Badanie wpływu prędkości odkształcania na właściwości mechaniczne stali 34 GS, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.14, pp.1-49, 1992
7.  Śliwowski M., Badania zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych w kształcie zamka łopatki turbinowej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-36, 1979
8.  Śliwowski M., Badania wpływu trwałych odkształceń przy obciążeniach cyklicznych na uplastycznieniu metalu w złożonym stanie naprężenia (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-206, 1977
9.  Dietrich L., Hawrysz M., Śliwowski M., Trąmpczyński W., Zastosowania stanów granicznych do wyznaczania obciążeń maszyn do robót ziemnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.63, pp.1-162, 1975

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021