Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

M. CiesielskiRecent publications
1.  Kukla D., Dietrich L., Ciesielski M., Ocena stopnia uszkodzenia eksploatacyjnego materiału rurociągu parowego na podstawie analizy zmian właściwości zmęczeniowych i mikrostruktury, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, ISSN: 1898-4088, Vol.5, No.3, pp.55-60, 2011

Abstract:
W pracy dokonano oceny stopnia uszkodzenia eksploatacyjnego materiału próbek z elementów rurociągów pary wtórnie przegrzanej po 100 000 godzin pracy na podstawie zmian właściwości zmęczeniowych oraz zmian mikrostruktury. Dokonano testów zmęczenia wysokocyklowego dla zmiennej amplitudy naprężenia z uwzględnieniem rozwoju odkształceńśrednich i niesprężystych. Na tej podstawie opracowano parametry opisujące stopień zniszczenia materiału pod wpływem obciążeń cyklicznych dla próbek w stanie przed i po eksploatacji. Analiza porównawcza wyznaczonych współczynników pozwala oszacować procentowy stopień degradacji materiału próbek eksploatowanych. Wykonano badania metalograficzne z wykorzystaniem Elektronowej Mikroskopii Skaningowej, na podstawie których scharakteryzowano mikrostrukturalne zmiany wynikające z długotrwałej pracy w warunkach eksploatacji rurociągów energetycznych.

Affiliations:
Kukla D. - IPPT PAN
Dietrich L. - IPPT PAN
Ciesielski M. - other affiliation

Conference papers
1.  Kukla D., Ciesielski M., Jaśkiewicz A., Ocena stopnia uszkodzenia zmęczeniowego stali dla energetyki z zastosowaniem metody prądów wirowych, 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2011-10-24/10-26, Warszawa (PL), pp.22-27, 2011

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021