Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Piotr SzymańskiRecent publications
1.  Wieja K., Kiełczyński P., Szymański P., Szalewski M., Balcerzak A., Ptasznik S., Identification and investigation of mechanically separated meat (MSM) with an innovative ultrasonic method, Food Chemistry, ISSN: 0308-8146, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128907, Vol.348, pp.128907-1-9, 2021

Abstract:
An innovative analytical ultrasonic method for identification and investigation of Mechanically Separated Meat (MSM) samples is presented. To this end, the ultrasonic wave velocity (f = 5 MHz) in the investigated meat samples was measured. The measured ultrasonic velocity ranged from 1553.4 to 1589.9 m/s. The investigations were performed for: 1) minced hand deboned chicken fillets, 2) low pressure MSM from chicken carcasses, 3) low pressure MSM from chicken collarbones, 4) high pressure MSM from chicken carcasses and 5) high pressure MSM from chicken collarbones. Statistically significant (p < 0.001) differences in the ultrasonic velocity were observed for each of investigated kinds of meat. High significant correlations were found between the ultrasonic velocity and the content of protein, fat, sodium and density of the investigated meat. The applicability of the developed ultrasonic method for identifying various kinds of meat and to determine the content of protein, fat, sodium and density was demonstrated.

Keywords:
physicochemical parameters, mechanically separated meat, ultrasonic velocity, protein content, calcium content, fat content

Affiliations:
Wieja K. - IPPT PAN
Kiełczyński P. - IPPT PAN
Szymański P. - other affiliation
Szalewski M. - IPPT PAN
Balcerzak A. - IPPT PAN
Ptasznik S. - Air Force Institute of Technology (PL)
2.  Lipczyńska M., Michałowska I., Werys K., Marczak M., Lewandowski M., Lipiec P., Kasprzak J., Klisiewicz A., Szymański P., Płońska-Gościniak E., Artefakty nieinwazyjnego obrazowania serca, Kardiologia Polska, ISSN: 0022-9032, DOI: 10.5603/kp.2015.0206, Vol.73, pp.60-70, 2015

Abstract:
Nieinwazyjne metody obrazowania serca są nieodłączną częścią współczesnej diagnostyki kardiologicznej. Jakość obrazowania niezależnie od użytej techniki stanowi ważny element interpretacji wyniku. Znajomość najczęstszych artefaktów echokardiografii, tomografii rentgenowskiej (CT, X-ray computed tomography) i badania serca metodą rezonansu magnetycznego (CMRI, cardiac magnetic resonance imaging) oraz sposobu ich uniknięcia jest istotna w codziennej pracy.

Keywords:
obrazowanie medyczne, USG, CT, CMRI

Affiliations:
Lipczyńska M. - other affiliation
Michałowska I. - other affiliation
Werys K. - Warsaw University of Technology (PL)
Marczak M. - Institute of Cardiology (PL)
Lewandowski M. - IPPT PAN
Lipiec P. - other affiliation
Kasprzak J. - other affiliation
Klisiewicz A. - other affiliation
Szymański P. - other affiliation
Płońska-Gościniak E. - other affiliation

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autors
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
436600
2020-12-30
-
-
Kiełczyński P., Wieja K., Szalewski M., Balcerzak A., Szymański P., Ptasznik S.
Sposób ultradźwiękowej identyfikacji różnych rodzajów mięsa oddzielonego mechanicznie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021