Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Sławomir Alabrudziński

Warsaw University of Technology (PL)


Recent publications
1.  Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Chehata-Gomez D., Kowalewski T.A., Particle clusters settling under gravity in a viscous fluid, PHYSICS OF FLUIDS, ISSN: 1070-6631, DOI: 10.1063/1.3168615, Vol.21, No.7, pp.73302-1-8, 2009

Abstract:
Clusters made of a small number of close solid spherical particles at a random configuration, sedimenting through a viscous fluid at small Reynolds number, were experimentally investigated at a short-time scale. The cluster settling velocities were measured and shown to be well approximated by the ensemble-averaged formula derived earlier for the uniform distribution of the point particles inside a spherical volume. It was emphasized that the “effective radius” of this volume in general should be smaller than the actual radius of a cluster made of the spheres, and the relation between both radii was determined. The formula was also shown to account well for the gravitational settling of rigid conglomerates, measured and computed elsewhere.

Keywords:
cluster of sendimenting particles, small Reynolds number

Affiliations:
Alabrudziński S. - Warsaw University of Technology (PL)
Ekiel-Jeżewska M.L. - IPPT PAN
Chehata-Gomez D. - CNRS (FR)
Kowalewski T.A. - IPPT PAN
2.  Alabrudziński S., Kowalewski T.A., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Metoda pomiaru ruchu malej grupy czastek opadajacej w cieczy, Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, pp.59-85, 2008

Abstract:
Praca zawiera opis badań zjawiska opadania cząstek kulistych w cieczy o dużej lepkości, a w szczególności wzajemnych oddzaiływań między poszczególnymi, opadającymi razem cząstkami. Opisano stanowisko badawcze, sposób przeprowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Keywords:
gliceryna, kilka cząsteki szklanych, eksperyment, trajektorie cząstek, dynamika

Affiliations:
Alabrudziński S. - Warsaw University of Technology (PL)
Kowalewski T.A. - IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L. - IPPT PAN
Suchecki W. - other affiliation

List of chapters in recent monographs
1. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A., Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, rozdział: Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.), pp.59-85, 2008
2. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K., Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych, rozdział: Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pp.7-21, 2008

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021