Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

Włodzimierz Zowczak


Doctoral thesis
1978 Stateczność płyty niejednorodnej poddanej dużym odkształceniom 
supervisor -- Prof. Zbigniew Wesołowski, PhD, DSc, IPPT PAN
 

Recent publications
1.  Zowczak W., Nośność graniczna i wymiarowanie spoin, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-45, 1983
2.  Zowczak W., Warunek utraty stateczności dla niejednorodnej płyty sprężystej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-25, 1977
3.  Zowczak W., Stateczność sprężystego prostopadłościanu poddanego dużym odkształceniom, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-20, 1977

List of chapters in recent monographs
1. 
Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Monografie, Studia, Rozprawy, rozdział: Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, pp.193-203, 2015

Conference papers
1.  Banak R., Mościcki T., Zowczak W., Modelowanie procesu przewodnościowego spawania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD, IV SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, 2015-06-16/06-17, Istebna (PL), pp.4-8, 2015
2.  Banak R., Zowczak W., Mościcki T., Theoretical Model of the Laser Welding Process, TRANSCOM 2015, 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, 2015-06-22/06-24, Žilina (SK), pp.13-18, 2015

Abstract:
To determine the distribution of the temperature field and shape of the melting zone during the laser welding process of 304 stainless steel a three-dimensional numerical model was bilt and numerical simulation was performed. In order to improve the accuracy of the calculations temperature dependent material properties, heat loosdue to vaporization and heat exchange with surrounding medium due to the convection and radiation was considered.

Keywords:
Theoretical Model, Laser Welding, CFD

Affiliations:
Banak R. - Kielce University of Technology (PL)
Zowczak W. - other affiliation
Mościcki T. - IPPT PAN

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021