Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Partners

W. Suchecki


Recent publications
1.  Alabrudziński S., Kowalewski T.A., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Metoda pomiaru ruchu malej grupy czastek opadajacej w cieczy, Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, pp.59-85, 2008

Abstract:
Praca zawiera opis badań zjawiska opadania cząstek kulistych w cieczy o dużej lepkości, a w szczególności wzajemnych oddzaiływań między poszczególnymi, opadającymi razem cząstkami. Opisano stanowisko badawcze, sposób przeprowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Keywords:
gliceryna, kilka cząsteki szklanych, eksperyment, trajektorie cząstek, dynamika

Affiliations:
Alabrudziński S. - Warsaw University of Technology (PL)
Kowalewski T.A. - IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L. - IPPT PAN
Suchecki W. - other affiliation

List of chapters in recent monographs
1. 
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A., Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, rozdział: Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.), pp.59-85, 2008

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024