Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Prof. Marek Janas, PhD, DSc

Department of Information and Computational Science (ZIiNO)
retiree
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 289
room: 413
e-mail:

Doctoral thesis
1964 Metoda uogólnionych przegubów plastycznych w nośności granicznej powłok 
supervisor -- Prof. Antoni Sawczuk, PhD, DSc, IPPT PAN
 
Habilitation thesis
1976 Kinematyczna metoda określania udźwigu konstrukcji zbrojonych 
Professor
1999 Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.  1993 Bondok Hosain Mohamed Hosain   Efekty zmian geometrii w analizie sprężysto-plastycznych stalowych konstrukcji przestrzennych 
2.  1992 Pycko Sławomir   Zmienne obciążenia i wymuszenia kinematyczne w teorii przystosowania 

Recent publications
1.  Janas M., Sokół-Supel J., Bielawski G., The strength reserve due to restrained bending in brittle-matrix structures, NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, ISSN: 0029-5493, Vol.235, No.17-19, pp.1837-1847, 2005
2.  Janas M., Sokół-Supel J., Postek E., Arching action in slackened structures, FOUNDATIONS OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ISSN: 1642-9303, No.2, pp.97-109, 2002

Abstract:
Elastic-plastic composite slabs with no-tension matrix are considered, with unilateral in-plane restraints at supports. In such conditions important compressive membrane forces (arching action) are generated by transversal loads. Because of unstable character of such flexural response it is very sensitive to slackening due to clearances at supports. An approximate method based on the post-yield approach (PYA) was adopted and permits to determine easily the ultimate supportable load for slackened structures. The method was calibrated and verified by the FEM incremental analysis.

Affiliations:
Janas M. - IPPT PAN
Sokół-Supel J. - IPPT PAN
Postek E. - IPPT PAN
3.  Baczyński Z.F., Janas M., Analiza naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych na podłożu nieciągłym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-90, 1979
4.  Janas M., Zmiany mechanizmu zniszczenia w stanie pozagranicznym konstrukcji prętowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-24, 1978
5.  Janas M., Nośność żelbetowego zbiornika walcowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-33, 1978
6.  Janas M., Przeskok w zginanych elementach żelbetowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.1-23, 1975
7.  Janas M., Zagadnienie maksymalnego udźwigu żelbetowych powłok walcowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.32, pp.25-40, 1975
8.  Janas M., Sawczuk A., Problems in Plastic Analysis of Shells, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-34, 1970
9.  Janas M., Skończone ugięcia sprężysto-plastyczne płyt zamocowanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-27, 1970
10.  Baczyński Z.F., Janas M., Zagadnienia stateczności zbiorników stalowych na ciecze, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-105, 1969

List of recent monographs
1. 
Baczyński Z.F., Janas M., Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, pp.1-66, 2005

Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2021