Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences

Staff

Maria Marks, PhD, DSc

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
retiree
e-mail:
personal site: http://bluebox.ippt.pan.pl/~mmarks/

Habilitation thesis
2005-05-25 O kompozytach uzbrojonych dwiema rodzinami włókien 

Recent publications
1.  Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Olek J., Marks M., Assessment of Scaling Durability of Concrete with CFBC Ash by Automatic Classification Rules, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, ISSN: 0899-1561, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000464, Vol.24, No.7, pp.860-867, 2012

Abstract:
The objective of this investigation was to develop rules for automatic assessment of concrete quality by using selected artificial intelligence methods based on machine learning. The range of tested materials included concrete containing nonstandard waste material—the solid residue from coal combustion in circulating fluidized bed combustion boilers (CFBC ash) used as an additive. Performed experimental tests on the surface scaling resistance provided data for learning and verification of rules discovered by machine learning techniques. It has been found that machine learning is a tool that can be applied to classify concrete durability. The rules generated by computer programs AQ21 and WEKA by using the J48 algorithm provided a means for adequate categorization of plain concrete and concrete modified with CFBC fly ash as materials resistant or not resistant to the surface scaling.

Keywords:
Machine learning, Automatic classification rules, Database, Concrete durability, Scaling resistance, Circulated fluidized bed combustion fly ash (CFBC fly ash)

Affiliations:
Marks M. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Olek J. - Purdue University (US)
Marks M. - IPPT PAN
2.  Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Automatic categorization of chloride migration into concrete modified with CFBC ash, COMPUTERS AND CONCRETE, ISSN: 1598-8198, DOI: 10.12989/cac.2012.9.5.375, Vol.9, No.5, pp.393-405, 2012

Abstract:
The objective of this investigation was to develop rules for automatic categorization of concrete quality using selected artificial intelligence methods based on machine learning. The range of tested materials included concrete containing a new waste material - solid residue from coal combustion in fluidized bed boilers (CFBC fly ash) used as additive. The rapid chloride permeability test - Nordtest Method BUILD 492 method was used for determining chloride ions penetration in concrete. Performed experimental tests on obtained chloride migration provided data for learning and testing of rules discovered by machine learning techniques. It has been found that machine learning is a tool which can be applied to determine concrete durability. The rules generated by computer programs AQ21 and WEKA using J48 algorithm provided means for adequate categorization of plain concrete and concrete modified with CFBC fly ash as materials of good and acceptable resistance to chloride penetration.

Keywords:
concrete durability, chloride ions migration, circulated fluidized bed combustion fly ash (cfbc fly ash), machine learning, classification rules, database

Affiliations:
Marks M. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
3.  Marks M., Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do rozpoznania związków między składem betonu modyfikowanego dodatkami popiołowymi a jego własciwościami, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.3, pp.39-54, 2010
4.  Kasperkiewicz J., Marks M., Agents for searching rules in civil engineering data mining, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, Vol.5103, pp.702-711, 2008
5.  Marks M., Multicriterial optimization of composite element reinforced by two families of fibres, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, Vol.54, No.4, pp.363-370, 2006
6.  Marks M., Marczewska I., Optimization orientation of fibres in composite disc, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.51, pp.3-22, 2005
7.  Marks M., Podstawowe pojęcia mechaniki zniszczenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-44, 1979

List of chapters in recent monographs
1. 
Marks M., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania trwałości betonów z popiołami fluidalnymi, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.317-338, 2010
2. 
Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Małolepszy J., Marks M., Śliwiński J., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Podsumowanie i wnioski, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.339-351, 2010
3. 
Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Brittle matrix composites 9, rozdział: Application of machine learning for prediction of concrete resistance to migration of chlorides, Woodhead Publishing Ltd. (United Kingdom), IPPT PAN (Warszawa), Brandt A.M., Li V.C., Marshall I.H. (Eds.), pp.227-236, 2009
4. 
Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J., Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, rozdział: Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.), V, pp.325-332, 2008

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autors
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
390206
2010-01-18
BUP 20/2010
2010-09-27
Małolepszy J., Deja J., Łagosz A., Mróz R., Śliwiński J., Tracz T., Kańka S., Zybura A., Domagała K., Czarnecki L., Woyciechowski P., Radomski W., Mossakowski P., Brandt A.M., Glinicki M.A., Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M.
An agent for improving the durability and tightness of structural concrete
PL, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
215644
WUP 01/2014
2014-01-31Category A Plus

IPPT PAN

logo ippt            Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw
  +48 22 826 12 81 (central)
  +48 22 826 98 15
 

Find Us

mapka
© Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 2024