Aparatus:

No. Name Year of production Room Contact
1. Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Dorota Kołbuk-Konieczny, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.425
dkolbuk
2. Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Arkadiusz Gradys, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.171
argrad
3. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Judyta Dulnik, M.Sc., Eng.
(022) 8261281 w.211
jdulnik
4. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 Piotr Denis, M.Sc., Eng.
(022) 8261281 w.211
pdenis
5. Bioreaktor TC-3 2012 344 Olga Urbanek-Świderska, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.425
ourbanek
6. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Arkadiusz Gradys, Ph.D., Eng.
(022) 8261281 w.171
argrad