Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
Dmytro Lumelskyj, M.Sc., Eng.
assistant
room 413, phone 289
dlumelsk
2 Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
Michał Marijnissen, M.Sc., Eng.
specialist
room 422, phone 412
mmarijn

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
2 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów Prof. Paweł Dłużewski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 424, phone 184
pdluzew
3 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki Eligiusz Postek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 412, phone 131
epostek
4 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek
5 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania Prof. Jerzy Rojek, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 423, phone 147
jrojek