Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Maria Staszczak, Ph.D.
specialist
room 037, phone 408
mstasz
2 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii Marcin Lewandowski, Ph.D.
room 539, phone 407
mlew
Damian Zaremba, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 311, phone 161
dzaremba
3 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
Karol Golasiński, M.Sc., Eng.
senior specialist
room 040, phone 366
kgolasin

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials Prof. Michał Glinicki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 330, phone 239
mglinic
2 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego Jacek Hoffman, Ph.D., Dr. Habil.
room 030/034, phone 236/235
jhoffman
3 Analiza doświadczalna ewolucji martenzytu oraz efektów sprzężeń termodynamicznych podczas odkształcania stopu z pamięcią kształtu Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
4 Analiza doświadczalna efektów sprzężeń termodynamicznych, ewolucji struktury i parametrów pamięci kształtu podczas odkształcania poliuretanu z pamięcią kształtu Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz
5 Analiza termomechanicznych właściwości GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach Elżbieta Pieczyska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 039, phone 369
epiecz