Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Mikromechanika materiałów o wysokiej wytrzymałości właściwej w zakresie dużych deformacji niesprężystych Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
Karol Frydrych, Ph.D., Eng.
assistant professor
room 138, phone 436
kfryd
2 Opracowanie technologii wytwarzania infiltrowanych kompozytów gradientowych ceramiczno-metalowych dla zastosowań w przemyśle samochodowym Prof. Michał Basista, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 143, phone 212
mbasista
Justyna Maj, M.Sc., Eng.
senior lab technician
room 145, phone 438
jjakubow
3 Modelling of size effects in crystal plasticity Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
Maciej Lewandowski-Szewczyk, M.Sc., Eng.
doctoral student
room 140, phone 453
maclewan
4 Scalable computational methods for fluid-structure interaction problems Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
Michał Wichrowski, M.Sc., Eng.
specialist
room 138, phone 436
mwichro

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 141, phone 435
kkowalcz
2 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
3 Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
4 Sprzężenie mechanizmów deformacji plastycznej w pojedynczych kryształach w mikro- i w mezo-skali Stanisław Kucharski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 229/232/235/-21, phone 141/464/465/466
skuchar
5 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie
6 Multiscale modelling of contact interactions Prof. Stanisław Stupkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 135, phone 338
sstupkie