Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Lewiński T., Sokół T., Graczykowski C. Michell Structures

Springer

978-3-319-95179-9
2019 1-569 english
2 Ostrowski M., Błachowski B., Jankowski Ł., Pisarski D. Projektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych

Structural vibration control using semi-actively switched lockable joints
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH

978-83-949477-2-9
2019 221-228 english
3 Konowrocki R., Bogacz R. Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami

Przegląd stosowanych w eksploatacji rozwiązań lekkich pojazdów szynowych
OWPW

978-83-8156-010-8
2019 148-164 polish
4 Konowrocki R. Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami

Symulacje dynamiki pojazdu tramwajowego z u względnieniem różnych warunków eksploatacji
OWPW

978-83-8156-010-8
2019 297-328 polish
5 Altenbach H., Chróścielewski J., Eremeyev V. A., Wiśniewski K. Recent Developments in the Theory of Shells

Springer

978-3-030-17746-1
2019 1-798 english
6 Kleiber M., Taczała M., Buczkowski R. Advances in Computational Plasticity

Elasto-Plastic Response of Thick Plates Built in Functionally Graded Material Using the Third Order Plate Theory
Springer International Publishing

978-3-319-60885-3
2018 185-199 english
7 Meissner M. Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej

Accuracy assessment of sound burst reproduction in small rectangular rooms
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Krakowski

978–83–61402–39–8
2018 7-19 english
8 Wiśniewski K., Burczyński T., Błachowski B., Nowak M., Tauzowski P. 41st Solid Mechanics conference, Book of Abstracts

IPPT PAN

978-83-65550-13-2
2018 1-538 english
9 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Building Envelope

Springer

978-981-10-1390-4
2017 1-124 english
10 Meissner M., Zieliński T. Postępy Akustyki 2017

Shape optimization of rectangular rooms for improving sound quality at low frequencies
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Górnośląski

978-83-921663-7-5
2017 461-472 english
11 Suwała G. Nieparametryczna metoda zmian masy i sztywności konstrukcji

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-65550-03-3
2016 4/2016 1-162 polish
12 Wiszowaty R. Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorbenów energii uderzenia

IPPT PAN

978-83-65550-01-9
2016 3/2016 1-188 polish
13 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Architectural & Urban Layout

Springer

978-981-10-1105-4
2016 1-105 english
14 Zawidzki M. Discrete Optimization in Architecture - Extremely Modular Systems

Springer

978-981-10-1108-5
2016 1-121 english
15 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Improving acoustics of hard-walled rectangular room by ceiling treatment with absorbing material
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 413-424 english
16 Meissner M. Postępy Akustyki 2016

Wave-based method for simulating small room acoustics
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 425-436 english
17 Bajer C.I., Dyniewicz B., Pisarski D., Bajkowski J.M. Vibration control with smart materials

IPPT PAN

978-83-89687-92-0
2015 1-240 english
18 Ziółkowski A. Pseudoelasticity of Shape Memory Alloys - Theory and Experimental Studies

Butterworth-Heinemann, Elsevier

9780128016978
2015 1-270 english
19 Buczkowski R., Kleiber M. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych

Wydawnictwo Naukowe PWN

978-83-01-17796-6
2014 1-214 polish
20 Jankowski Ł. Dynamic load identification for structural health monitoring, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2013 1-280 english
21 Bajer C.I., Dyniewicz B. Numerical analysis of vibrations of structures under moving inertial load

Springer

2012 1-294 english
22 Walerian E. To live in better environment

Wydawnictwa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2011 1-188 english
23 Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R., Gnatowski M., Mokrzycki W., Szklarski J. Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

2011 1-263 polish
24 Bajer C.I. Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji, Biblioteka Mechaniki Stosowanej

IPPT PAN

2009 1-292 polish
25 Siemiątkowska B. Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórkowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2009 1-144 polish
26 Holnicki-Szulc J. Smart technologies for safety engineering

Wiley

978-0-470-05846-6
2008 1-350 english
27 Kossecka E., Gawin D., inni Program komputerowy WUFI i jego zastosowanie w analizach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, Gawin D., Kossecka E. (Red.)

2007 1-160 polish
28 Siemiątkowska B., Quoc Thanh Ngu Yen Java: podstawy oprogramowania

Oficyna Wydawnicza WIT (Warszawa)

2006 1-190 polish
29 Jędrzejuk H. Optymalizacja osiedli mieszkaniowych

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2006 1-224 polish
30 Chwieduk D., Pomierny W., Zawidzki M., Pietruszko S. Podstawy energetyki słonecznej

Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES

2006 1-74 polish
31 Ziółkowski A. Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu - badania doświadczalne i opis teoretyczny, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 6 1-200 polish
32 Graczykowski C., Heinonen J. Adaptive Inflatable Structures for protecting wind turbines against ship collisions

VTT Working Papers 59

2006 1-127 english
33 Jankowski Ł. Modelling and simulation of light propagation in non-aged and aged step-index polymer optical fibres

Wirtschaftsverlag NW Verlag für Neue Wissenschaft

2005 1-137 english