Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
2 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Piotr Kiełczyński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
3 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
4 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Wiesław Larecki, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
5 Light interactions with nano-meta-materials Prof. Wojciech Nasalski, Ph.D., Dr. Habil.
room 337, phone 189
wnasal
6 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 117, phone 454
znowak
7 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Zdzisław Nowak, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 117, phone 454
znowak
8 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia Prof. Ryszard Pęcherski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 209, phone 210
rpecher