Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Strona główna

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

otrzymał

NAJWYŻSZĄ KATEGORIĘ NAUKOWĄ A+

przyznaną na kolejne 4 lata

2017 - 2021

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej w Polsce przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał najwyższy poziom działalności naukowej.

Kompleksowej oceny jednostek naukowych (zwanej popularnie „parametryzacją”) dokonuje KEJN na podstawie ankiet przekazywanych przez podstawowe jednostki naukowe w Polsce. Ankiety obejmują okres czterech lat. Zespoły ewaluacji KEJN oceniają osiągnięcia jednostek, przyznając im punkty w ramach następujących kryteriów:

 • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje);
 • potencjał naukowy (uprawnienia do nadawania stopni naukowych, rozwój naukowy i mobilność kadry, udział we władzach stowarzyszeń naukowych i w zespołach ekspertów, aktywność w prowadzeniu projektów naukowych itp.);
 • praktyczne efekty działalności naukowej (efekty finansowe, zastosowania wyników badań);
 • pozostałe efekty działalności naukowej (najważniejsze osiągnięcia świadczące o randze naukowej jednostki).

Jednostki naukowe porównywane są według specjalnego algorytmu w ramach grup wspólnej oceny (GWO), odpowiadających głównym obszarom badań. Ostateczne oceny KEJN są podstawą przyznania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego następujących kategorii naukowych:

 • A+ (poziom wiodący);
 • A (poziom bardzo dobry);
 • B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności);
 • C (poziom niezadowalający).

Prestiżową kategorię A+ otrzymują nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A w ramach danej grupy wspólnej oceny, a ponadto wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. Wyłaniane są one na podstawie odrębnej oceny eksperckiej.

Najwyższa kategoria naukowa jest świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego i stawia ją w pozycji lidera mogącego podejmować inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na ambitne badania naukowe.

W swojej historii IPPT PAN zawsze otrzymywał najwyższą ocenę (w każdej ocenie jednostek,gdyż trzeba tutaj zaznaczyć, że nazwy kategorii i zasady oceny ulegały zmianie).

 1. 2017 rok – kategoria A+ dla IPPT PAN
 2. 2013 rok – kategoria A+ dla IPPT PAN
 3. 2010 rok – kategoria 1 dla IPPT PAN
 4. 2006 rok – kategoria 1 dla IPPT PAN
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024