Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

książka Gwidon Szefer

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się książka prof. Gwidona Szefera pt.: „Zapiski wędrowca po drogach mechaniki. Życie z ciekawymi ludźmi” (seria "Biblioteka Refleksji Naukowej").

Książka jest niezwykle ciekawą autobiografią z mnóstwem dygresji na różne tematy, w tym opisami podróży prof. Gwidona Szefera do wielu ośrodków naukowych na całym świecie na przestrzeni ostatnich 60 lat. Wysoką pozycję naukową Profesora potwierdzały zaproszenia do udziału w pracach tak prestiżowych organizacji, jak IUTAM i GAMM.

Profesor Gwidon Szefer jest jednym z najwybitniejszych polskich inżynierów mechaników. Maturę zdał w Technikum Budowlanym w Bytomiu (Ślązak z urodzenia), ale studiami i późniejszą pracą związał się z Politechniką Krakowską, którą ukończył w 1957 r.; od III roku studiów pracował – jako młodszy asystent – w Katedrze Matematyki tej uczelni. W wieku 31 lat był już doktorem habilitowanym! Do dzisiaj jest wykładowcą na studiach doktoranckich Politechniki Krakowskiej.

Książki z Serii „Biblioteka Refleksji Naukowej” poleca Państwu inicjator Serii i jej pomysłodawca: prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN:

„Uprawianie nauki jest zajęciem pasjonującym, stanowiącym jednocześnie wielkie wyzwanie dla osób wybierających zawód badacza. Dochodzenie do prawdy naukowej jest procesem intelektualnym, mającym wprawdzie zawsze bardzo silny wymiar osobisty, ale fakt, że osiągnięte rezultaty wymagają – z jednej strony – powszechnej akceptacji środowiska naukowego, a z drugiej – dotyczą najżywotniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, przesądza o szerokim, społecznym charakterze nauki.

Zamierzeniem serii wydawniczej „Biblioteka Refleksji Naukowej” jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na pogłębioną refleksję intelektualną dotyczącą osobistych motywacji i życiowych wyborów uczonych, osadzoną w skomplikowanym kontekście dzisiejszych czasów. Te właśnie problematykę – bez przesądzania o szczegółach kolejnych opracowań – postanowiliśmy uczynić wiodącym tematem serii wydawniczej, w której są przedstawione osobiste doświadczenia wybitnych polskich uczonych, realizujących swą badawczą misję, stanowiącą dla nich intelektualną przygodę i nadającą sens ich życiowym pasjom.

W niniejszym tomie prof. Gwidon Szefer, zawodowo związany przede wszystkim z Politechniką Krakowską, wybitny mechanik i wykładowca akademicki cieszący się dużą estymą wśród studentów, przedstawia swoje wspomnienia, poczynając od dzieciństwa spędzonego na Śląsku i mocno naznaczonego przez II wojnę światową. Wybór ścieżki zawodowej kieruje go do Krakowa, z którym pozostaje związany przez resztę życia zawodowego. Możemy prześledzić jego karierę naukowa od asystenta do profesora, jako promotora prac magisterskich i doktorskich, kierownika Katedry czy w końcu Prorektora Politechniki Krakowskiej.

Profesor Gwidon Szefer prowadził również wzmożoną aktywność międzynarodową, w tym z ośrodkami w Gruzji, NRD, RFN, USA, ZSRR czy we Włoszech, oraz działalność w organizacjach, takich jak Towarzystwo Matematyki Stosowanej i Mechaniki (GAMM), Międzynarodowa Unia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM), Rada Akademicka Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM). Wykładał także w Instytucie Matematycznym w Oberwolfach w Niemczech oraz mechanikę w Instytucie Mechaniki na Uniwersytecie w Stuttgarcie.

Nie do przecenienia jest także jego wkład w kształtowanie i kształcenie kolejnych pokoleń inżynierów – absolwentów Politechniki, ale również aktywny udział – jako członka i przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN oraz kierownika zespołu roboczego ds. dydaktyki – w pracach nad uporządkowaniem nauczania nauk mechanicznych w Polsce. Profesor Gwidon Szefer był również związany przez długi czas z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Z lektury wspomnień Profesora wyłania się obraz osoby bardzo zaangażowanej w życie naukowe i akademickie, z dużą dozą życzliwości i otwartości wobec współpracowników, doktorantów i studentów. Dla Czytelnika ciekawa może być również wspomniana przez Profesora działalność w „Solidarności”, a także przytaczane anegdoty (Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN).

W ramach Serii „Biblioteki Refleksji Naukowej” pojawiły się dotychczas trzy książki:

  • Michał Kleiber, Mądra Polska
  • Kazimierz Sobczyk, O meandrach życia i stochastyce – optymistycznie. Opowieść autobiograficzna
  • Witold Gutkowski, Życie w ciekawych czasach: o wojnie i Powstaniu Warszawskim, o życiu w PRL, o 21 ICTAM, o przygodzie z IPN i szorstko o polskiej nauce

Więcej: Oficyna Wydawnicza IPPT PAN: www

Seria „Biblioteki Refleksji Naukowej” jest skierowana do osób zainteresowanych tematyką społecznej roli nauki w dzisiejszym świecie i jej rzeczywistym znaczeniem dla naszej przyszłości. Sprzedaż książek: Katarzyna Sekuła, e-mail: , tel.: +48 22 826 60 22




Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021