Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) udzieliło akredytacji nr AB 1839 dla Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN (LBMK) w zakresie badań mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2020-05, Metoda B „Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej”. Tym samym LBMK jest pierwszym w IPPT laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w odniesieniu do wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

PCA jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych, w tym w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych - International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA). Celem porozumień jest swobodny przepływ wyników akredytowanych badań w Europie i na świecie. Porozumienie ILAC MRA umożliwia laboratoriom dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie - w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz - wszędzie akceptowany”.

Uzyskanie przez IPPT akredytacji potwierdza, że sprawozdania z badań wydawane przez Laboratroium Badań i Konstrukcji IPPT PAN mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA). Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką a także jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców usług na rynku krajowym i międzynarodowym.

certyfikat akredytacji

Zdjęcia: badania prowadzone w Maszynie wytrzymałościowej MTS 810 o zakresie działania siły 250kN i przemieszczeniu trawersy +/- 70mm.

Oferowane przez LBMK usługi, w ramach uzyskanych akredytacji, obejmują w tej chwili próbę rozciągania wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w temperaturze pokojowej w zakresie siły do 250 kN. Podczas badania wyznaczone mogą być parametry takie jak: wyraźna/umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie czy wydłużenie. Badania prowadzone są na maszynie wytrzymałościowej MTS 810 o zakresie działania siły 250kN i przemieszczeniu trawersy +/- 70mm.

W przyszłości laboratorium planuje poszerzyć swoją ofertę o badania na kruche pękanie metodą CTOD.

zespół badawczy

Na zdjęciu zespół badawczy, od lewej: prof. Zbigniew L. Kowalewski – kierownik Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN, inż. Mirosław Wyszkowski, mgr inż. Adam Brodecki – doktorant, dr inż. Mateusz Kopeć – kierownik Laboratorium oraz dr inż. Dariusz Rudnik - pełnomocnik dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024