Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

mgr Angelika Zaszczyńska

Mgr inż. Angelika Zaszczyńska z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN została stypendystką fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation”. Celem fundacji jest jednorazowe dofinansowanie polskich doktorantów i naukowców w celu ułatwienia im kontynuowania badań naukowych i obronę pracy doktorskiej. Stypendia przyznawane są polskim inżynierom prowadzącym badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Profesor Czesław M. Rodkiewicz (1918-2010) stworzył fundusz stypendialny "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation” w 1999 roku. Corocznie dwóch polskich naukowców otrzymuje stypendia. Do chwili obecnej Fundacja rozdysponowała na stypendia CAD$ 90,000.

Więcej informacji na temat fundacji i laureatów znajduje się na stronie internetowej https://www.cmrsf.ca/Laureaci.htm

Mgr inż. Angelika Zaszczyńska jest pracownikiem Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Stypendystka ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem w zakresie inżynierii materiałowej na Politechnice Lubelskiej (2017). Pracę doktorską realizuje w IPPT PAN od kwietnia 2018 roku, pod opieką promotora i kierownika pracowni, Profesora Pawła Sajkiewicza. Obecnie przygotowuje pracę pt.: „Opracowanie nowej strategii wytwarzania i modyfikacji piezoelektrycznych polimerowych nanowłókien jako inteligentnych rusztowań w inżynierii tkanki nerwowej”.

W pracy badawczej mgr inż. Angelika Zaszczyńska wykorzystuje innowacyjną metodę formowania rusztowań piezoelektrycznych typu Smart i tak opowiada o swoich badaniach:

"Jesteśmy świadkami niepokojącego zjawiska jakim jest starzenie się społeczeństwa. Coraz więcej osób jest hospitalizowanych ze względu na choroby układu nerwowego, uszkodzenia nerwów i rdzenia kręgowego. Mimo ogromnych osiągnięć współczesnej medycyny, wielu chorób wciąż nie możemy skutecznie leczyć, czego skutki odczuwają pacjenci, cierpiący na liczne schorzenia. Rusztowania komórkowe typu Smart, tak jak naturalne tkanki organizmu, reagują na bodźce zewnętrzne, mianowicie, generują sygnały elektryczne w odpowiedzi na przyłożone naprężenie, stymulują szlaki sygnałowe, tym samym wspierając regenerację uszkodzonej tkanki. Badania mają w dalszej perspektywie wspomóc współczesną medycynę i być efektywnym rozwiązaniem, które umożliwi odkrycie i wprowadzenie nowych metod diagnostycznych oraz leczniczych".

Mgr inż. Angelika Zaszczyńska ma na swoim koncie już wcześniejsze sukcesy. W 2018 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej pracy dyplomowej przyznawaną przez „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników” (2 miejsce), a w 2021 roku - nagrodę dla najlepszej prezentacji przyznaną przez European Advanced Materials Congress w Szwecji. Pani mgr inż. Angelika Zaszczyńska ściśle współpracuje z zagranicznymi ośrodkami m.in. University of Cambridge i University of Illinois Chicago z grupą Profesora Alexandra Yarina, gdzie przebywała na stażu (2022 r.) w ramach projektu NAWA "Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii – ITHACA".

dyplom

______________

Nagrodzona doktorantka jest kolejną stypendystką fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation” pracującą w IPPT PAN. W poprzedniej edycji konkursu, w 2021 roku, laureatką została mgr inż. Oliwia Jeznach, również realizująca swoją pracę badawczą w Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN, pod kierunkiem prof. Pawła Sajkiewicza.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024