Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniu 23 września 2021 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi.

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 roku - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, powstałą w 1995 roku, która specjalizuje się w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, technicznych i naukach o zdrowiu.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber jest wybitnym uczonym o światowym autorytecie w zakresie mechaniki, matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie.

Z IPPT PAN Profesor jest nieprzerwanie związany od 1971 roku, w tym czasie w latach 1995 – 2006 był Dyrektorem Instytutu. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu oraz profesorem Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Jest również redaktorem czasopisma “Computer Assisted Methods in Engineering and Science – CAMES”. W 1994 roku został redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Archives of Computational Methods in Engineering” oraz członkiem zarządu “International Association of Computational Mechanics”. W 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Organizacji Naukowej "The European Community on Computational Methods in Applied Sciences" (ECCOMAS) wybrało Profesora M. Kleibera na Prezydenta ECCOMAS.

Profesor uzyskał niepowtarzalny szacunek środowisk społecznych i naukowych. Posiada niezwykły dorobek w zakresie aktywnej działalności dla różnych jednostek i instytucji naukowych w kraju i za granicą. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. W latach 1998–2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego Unii Europejskiej. W latach 2001-2005 był Ministrem Nauki i Informatyzacji, w latach 2007-2015 - Prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–2010 - doradcą Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego w sprawach badań i rozwoju. Kawaler Orderu Orła Białego, naukowiec i badacz w wielu polskich i zagranicznych uczelniach m.in. w Stuttgarcie, Hanowerze, Berkeley, Tokio i Hong Kongu, doktor honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, inżynier honoris causa politechniki w Metz (Francja), posiadający odznaczenia państwowe przyznane w Japonii, Francji, Grecji i Belgii, a także nagrodę Trójkąta Weimarskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej m.in. Pani Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele uczelni wyższych m.in.: prof. Arkadiusz Mężyk – Przewodniczący Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Wiesław Banyś, dr h.c. multi – Wiceprzewodniczący RGNiSW, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, prof. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. - Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii, Dyrektor IPPT PAN, prof. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN – Członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Przewodnicząca Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych m.in.: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uroczystość otworzyła Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, która powiedziała: Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym. Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa panu profesorowi Michałowi Kleiberowi, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Diks, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Instytutu Informatyki UW oraz Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2016-2021 - Jedna z definicji mądrości mówi, że to wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wykorzystywania. Gdybym jednym słowem miał określić, co charakteryzuje prof. Michała Kleibera, rzekłbym, że MĄDROŚĆ. Jestem zaszczycony, że dane mi jest być promotorem Jego honorowego doktoratu.

Zdjęcia z uroczystości (źródło Akademia WSB):

uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa WSB
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021