Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr hab. inż. Mirosław Meissner, profesor IPPT PAN, został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Kapituła Nagrody wyróżniła prof. Meissnera w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu NCN "Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe", którego jest kierownikiem.

Dr hab. inż. Mirosław Meissner jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Od 1981 roku jest związany z IPPT PAN, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1990) i doktora habilitowanego (2000). Będąc stypendystą Rządu Królestwa Dani, prowadził badania naukowe w Zakładzie Technologii Akustycznych na Duńskim Uniwersytecie Technicznym w Lyngby. Jest członkiem Komitetu Akustyki PAN, w którym od trzech kadencji pełni funkcje sekretarza naukowego oraz członka prezydium. Od 2012 roku należy do zespołu redakcyjnego czasopisma "Archives of Acoustics" – w latach 2012–2016 był zastępcą redaktora naczelnego, natomiast od 2016 roku pełni funkcję redaktora (Section Editor). Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Akustycznym (PTA), w którym pełnił funkcje sekretarza (1996–2011), wiceprzewodniczącego (2011–2014) i przewodniczącego (2014–2020) Oddziału Warszawskiego, zaś obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Za szczególne zasługi dla PTA został w 2018 roku uhonorowany Medalem im. Marka Kwieka. Specjalista w zakresie modelowania zjawiska generacji dźwięku przez przepływy gazu, analizy nieliniowości w procesach przepływowo-rezonansowych oraz opisu teoretycznego i symulacji numerycznych pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych o złożonym kształcie. Autor ponad 80 publikacji i jednej monografii. Promotor dwóch doktoratów obronionych w IPPT PAN oraz Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.

Certyfikat 2020, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju - pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego profesor Meissner udzielił portalowi internetowemu "Rzecz o Innowacjach", a który dotyczy realizowanego projektu. Link do artykułu: www

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wręczana od 2016 roku. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają naukowcy, samorządy i instytucje oraz firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Nagroda przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju, a partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej. Uroczysta gala wręczenia statuetek Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 odbędzie się podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, które organizowane jest w Uniejowie w dniach 26–27 listopada 2020 roku. Forum to międzynarodowa debata z udziałem liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu, a także władz państwowych. Jego główne cele to identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań i kompetencji innowatorów oraz poznawanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska biznesowego, samorządowego, naukowego i społecznego.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024