Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN mówcą na Forum Polityki Technologicznej z udziałem Krzysztofa Hetmana, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za nami bardzo ważne wydarzenie - Forum Polityki Technologicznej, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Celem spotkania było przedstawienie uczestniczącym w Forum Ministrom: Dariuszowi Wieczorkowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztofowi Hetmanowi, Ministrowi Rozwoju i Technologii najważniejszych problemów i rekomendacji dotyczących rozwoju technologicznego Polski, stanowiących bazę do przygotowania polskiej polityki technologicznej. W spotkaniu wzięli udział rektorzy i dziekani uczelni technicznych, prezesi i dyrektorzy firm wysokich technologii, instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz instytucji państwowych.

Spotkanie poprowadził prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Pani prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny dokonała otwarcia i wprowadzenia do spotkania.

W panelu problemowym w imieniu Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN stanowisko w sprawie polityki technologicznej przedstawił Przewodniczący Rady Prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN.

Dyskusję problemową poprzedziło wystąpienie prof. Ryszarda Pregiela, Honorowego Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pt. „Wyzwania polskiej polityki technologicznej”.

W czasie spotkania dr Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, przedstawił cele i stan przygotowań do Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego – CETEF’24, które odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja br. i zaprosił panów Ministrów i uczestników spotkania do udziału w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024