Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Warszawską wszedł w skład konsorcjum, które utworzyło Horyzontalny Punkt Kontaktowy Makroregionu Polska Centrala (HPK MPC). Jego celem jest wspieranie beneficjentów i wnioskodawców programu Horyzont Europa, na lata 2022-2027.

HPK MPC oferuje profesjonalne, bezpłatne i kompleksowe wsparcie w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa. Działa na obszarze województwa łódzkiego oraz województwa mazowieckiego (bez m. st. Warszawa) poprzez:

  • działalność informacyjną i konsultacyjną w różnych formach,
  • organizacja szkoleń i warsztatów,
  • konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe,
  • konsultacje dla podmiotów realizujących projekty.

Za realizację działań związanych z Horyzontalnym Punktem Kontaktowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN odpowiada Centrum Projektów Badawczych UE.

Celem działania Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, jest bezpośrednie wsparcie mające na celu rozwijanie powstających i przełomowych innowacji w firmach rozpoczynających działalność, a także małych i średnich przedsiębiorstwach oraz o średniej kapitalizacji.

W ofercie wsparcia HPK MPC w szczególności ukierunkowany jest na pomoc podmiotom gospodarczym, które chcą rozwijać swoją działalność poprzez innowacje, nowe technologie, czy nowe modele biznesowe z wykorzystaniem instrumentów, które oferuje program Horyzont Europa, największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Do 2027 r. na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

HPK MPC służy Państwu wsparciem m.in. poprzez merytoryczne konsultacje wniosków składanych do projektu Horyzont Europa oraz realizację cyklu szkoleń i webinarów, których celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności, użytecznych w realizowanych przez firmy pracach.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy - Polska Centralna zapraszamy do kontaktu z w celu konsultacji możliwych form wsparcia:

mailowo pod adresem: 
telefonicznie pod numerem: 535-029-262

Zapraszamy również do śledzenia:

Strony internetowej: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna

Konta Facebook: https://www.facebook.com/HPKPolskaCentralna

Konta Twitter: https://twitter.com/hpkmpc

HPK MPC jest jednym z Horyzontalnych Punktów Kontaktowych ustanowionych w 6 makroregionach Polski koordynowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa funkcjonującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (strona: www.kpk.gov.pl), jako zinstytucjonalizowany system wsparcia dla uczestnictwa polskich podmiotów i osób w Programie Horyzont Europa.

HPK działa w ogólnopolskiej sieci Krajowego Punktu Kontaktowego.

Działanie finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024