Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

ICEM 2022 (19th International Conference on Experimental Mechanics) - 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Doświadczalnej - odbyła się w dniach 17-21 lipca 2022 r. w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce. Konferencje ICEM organizowane są pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Mechaniki Doświadczalnej EuraSEM i gromadzą uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów oraz młodych badaczy w celu wymiany doświadczeń, służą do nawiązywania kontaktów pomiędzy różnymi zespołami badawczymi, stymulują rozwój współpracy naukowej.
Konferencje ICEM odbywają się w różnych miejscach Europy i mają długą tradycję; zostały zainicjowane w 1959 roku w Delft, a następnie kontynuowane w różnych krajach. W 2018 roku ICEM18 miała miejsce w Brukseli.
Konferencja ICEM19 została zorganizowana przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej PTMTS oraz EuraSEM. Przewodniczącymi oraz organizatorami Konferencji byli prof. Zbigniew L. Kowalewski oraz prof. Elżbieta A. Pieczyska z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN.
Tematyka konferencji dotyczyła nowoczesnych technik doświadczalnych badań właściwości mechanicznych różnych materiałów, konstrukcji i systemów, które są niezbędne do tworzenia fizycznych podstaw i weryfikacji metod analitycznych lub numerycznych w projektowaniu inżynierskim. Prezentacje odbywały się w ramach 11 Sesji Specjalnych (m.in. Materiały i elementy wytwarzane metodyką przyrostową, Materiały kompozytowe, Badania dynamiczne, Badania mikro i nanomechaniczne, Materiały i systemy inteligentne); 3 sesji tematycznych (Mechanika eksperymentalna ciała stałego, Mechanika eksperymentalna płynów, Mechanika obliczeniowa) oraz Sympozjum „Novel Applications in Experimental Mechanics”. Osiem zaproszonych Wykładów Plenarnych, o innowacyjnej tematyce m.in. “New Challenges on Developing Experimental Methods for Innovative Metal Forming”, czy „Full-field Optical Methods in Experimental Mechanics: Past, Present and Future”, cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestników 19 ICEM 2022.

 

ICEM 2022 uczestnicy

 

Program naukowy ICEM19 obejmował 8 wykładów plenarnych, 14 wykładów „keynote” oraz 139 prezentacji, wygłoszonych przez uczestników z 27 różnych krajów świata. Odbyła się również sesja plakatowa, podczas której mgr inż. Adam Brodecki z IPPT uzyskał nagrodę III stopnia za najlepszy plakat.

Zaproszone wykłady plenarne wygłosili specjaliści z zakresu mechaniki doświadczalnej oraz mechaniki obliczeniowej z uniwersytetów i jednostek badawczych całego świata - znani i cenieni profesorowie, m. in. prof. Jianguo Lin z Imperial College London, prof. Raj Das z RMIT University Australia, prof. Christian Hellmich z Vienna University of Technology, prof. Małgorzata Kujawińska z Politechniki Warszawskiej, prof. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej, prof. George Z. Voyiadjis z Louisiana State University, prof. Marek Stankiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Paul Wood z University of Derby.

Podczas konferencji odbywały się posiedzenia Zarządu Głównego EuraSEM. Na Walnym Zebraniu EuraSEM miały miejsce wybory nowych władz, w wyniku których prof. Zbigniew L. Kowalewski został wybrany prezydentem tej organizacji na okres trzech lat, natomiast dr Mateusz Kopeć nowym członkiem Zarządu Głównego.

 

ICEM 2022 konferencja

ICEM 2022 wykłady

 

Na Konferencję ICEM19 nadesłano 339 rozszerzonych abstraktów, z czego 161 zostało wygłoszonych z powodu ograniczeń związanych z pandemią i wojną w Ukrainie. Pomimo przeszkód konferencja odbyła się dzięki wielkiemu wysiłkowi i konsekwentnym działaniom członków Komitetu Organizacyjnego oraz wsparciu Instytucji Publicznych, w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Miasta Krakowa UMK i Urzędu Marszałkowskiego Małopolski UMM, a także firm sponsorujących.
Celem Organizatorów, jak również życzeniem Instytucji wspierających, było zorganizowanie Konferencji ICEM19 o wysokim poziomie naukowym, uzupełnionej programem, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią, kulturą, sztuką, kulinariami naszego kraju, aby w przyszłości chętnie powrócić do Polski w towarzystwie rodzin i przyjaciół.

Więcej informacji o 19 ICEM 2022, m.in. książkę abstraktów zaakceptowanych wykładów, można znaleźć na stronie: https://icem19.org/en
Następna, dwudziesta konferencja ICEM odbędzie się w 2023 w Porto https://paginas.fe.up.pt/~icem20/
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024