Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniach 24-25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22). Jest to przedsięwzięcie organizowane cyklicznie od 2014 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem zaawansowanych technologii.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN jest Partnerem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego (CETEF’22). Jednym z kluczowych mówców na Forum będzie prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN, który przedstawi najnowsze dokonania z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji w robotyce.

IPPT PAN Partnerem CETEF’22

Tegoroczne Forum organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM Polska Miedź.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad europejską polityką naukowo-techniczną, w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w obszarze transformacji  przemysłu i medycyny.

Uczestnikami obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym:

 • reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej,
 • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług,
 • menedżerowie firm specjalizujących się w projektowaniu i integracji systemów automatyki przemysłowej i logistycznej,
 • przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej.

Udział w Forum potwierdzili: p. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, p. Cristian-Silviu Buşoi, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

Zapraszamy pracowników i doktorantów do aktywnego włączenia się w obrady Forum i debaty zaplanowane w ramach pięciu konferencji tematycznych dotyczących:

 • Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej,
 • Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech),
 • Cyberbezpieczeństwa,
 • Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii,
 • Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

W debatach weźmie udział wielu wybitnych naukowców i praktyków, w tym:

 • Medycyna nuklearna: nominowany do Nagrody Nobla Prof. Abass Alavi, uznawany za najwybitniejszego z żyjących specjalistów medycyny nuklearnej na świecie; jako pierwszy na świecie wykonał badania obrazowe mózgu i całego ciała człowieka techniką pozytronowej emisyjnej tomografii (PET); od 1971 r. pracuje na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii,
 • Robotyka i AI: Ivan Petrovic, członek Chorwackiej Akademii Nauk, przewodniczący Technicznego Komitetu Robotyki IFAC (International Federation of Automatic Control), profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • Inżynieria Biomedyczna: prof. Wolfgang Drexler, dyrektor Center for Medical Physics and Biomedical Engineering Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Biomedycznego (Biomedical Imaging),
 • Bezpieczeństwo Komputerowe: prof. Kai Rannenberg profesor Goethe University we Frankfurcie i National Institute for Informatics w Tokio, przewodniczący Grupy Ekspertów ISO „Przemysł 4.0”, wiceprzewodniczący Rady Europejskich Stowarzyszeń Informatyki Profesjonalnej, koordynator  European Cybersecurity Competence Network, przewodniczący IFIP (Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji).

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym. Więcej informacji na: www.cetef.eu.

Doktoranci i studenci rejestrują się bezpośrednio przez portal: https://cetef.myevent.pl/ (bezpłatnie).
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024