Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

IPPT PAN otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie PROPAN 2019 na „Najbardziej pro-doktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk”. Gala Finałowa konkursów PRODOK/PROPAN 2019 odbyła się w dniu 15 listopada 2019 roku w Warszawie.

Instytuty PAN oraz uczelnie podlegają ocenie na podstawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

PRODOK/PROPAN 2019 to już siódmy konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN a dwunasty konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. IPPT PAN otrzymał wyróżnienie za wysoki wynik w klasyfikacji generalnej.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji byli NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz firma Elsevier.

Gala finałowa została objęta Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.

Wyróżnienie przyznane IPPT PAN odebrali: prof. Tomasz Szolc – kierownik Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz Łukasz Fura – przewodniczący Samorządu Doktorantów IPPT PAN.

Więcej: www. Krajowa Reprezentacja Doktorantów

 


Zdjęcie przedstawicieli nagrodzonych instytucji. Zdjęcie udostępnione przez Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD)
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024