Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W dniach 27-30 września 2021 roku w IPPT PAN odbyła się Letnia Szkoła Doktorska. Zajęcia prowadzone były w trybie hybrydowym. Była to trzecia Szkoła Letnia dla doktorantów "Och!DOK". Poprzednie edycje organizowane były kolejno w 2019 i 2020 roku przez partnerów konsorcjum.

Organizatorem tegorocznych zajęć w IPPT PAN był prof. Paweł Sajkiewicz, kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów. W dniu 29 września, w godz. 10.00 -14.00, w holu siedziby instytutu, przygotowano sesję plakatową, w której wzieli udział wszyscy młodzi uczestnicy oraz ich promotorzy i zaproszeni goście.

Szkoła realizowano w ramach projektu: „Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej Och!DOK”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk:

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego (IMDiK PAN)

 

konsorcjum

letnia szkoła doktorska IPPT PAN

fundusze UE

Celem szczególnym projektu PO WER jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktorskich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktorskich są związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębienie/nabycie wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IPPT, IBIB, IMDK), również międzydziedzinową.

Realizowane studia doktorskie programu "Och!DOK" tworzą unikatową możliwość połączenia takich dyscyplin jak: Biologia medyczna, Medycyna z dziedziny nauk o życiu, Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka i Inżynieria materiałowa.

Cel ten zostanie osiągnięty przez:

 • Utworzenie wspólnej interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów doktorskich, w tym wspólne prowadzenie przewodów doktorskich (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r. poz. 1852);
 • Włączenie doktorantów do zaawansowanych badań nad opracowaniem nowych metod bioinżynieryjnych i informatycznych w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych;
 • Wzmocnienie efektywności kształcenia kadry naukowej i wsparcie działalności naukowo-badawczej doktorantów przez umożliwienie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach oraz uruchomienie dodatkowego programu stypendialnego dla uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich;
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich przez udział doktorantów w 3 szkołach letnich (seminaria i warsztaty).

Koordynatorem projektu jest Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M Nałęcza PAN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu wynosi 6 052 291,00 zł.

Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 • Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym,
 • Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych,
 • Diagnostyka ultrasonograficzna,
 • Biomedyczne strategie terapeutyczne,
 • Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia.

W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN kierownikiem projektu "OchDoc" jest prof. Tomasz Szolc, kierownik Szkoły Doktorskiej w IPPT PAN.

Wiecej: SZKOŁA DOKTORSKA IPPT PAN
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021