Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prof. Michał A. Glinicki został laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020 roku w kategorii: publikacje krajowe.

Laureat otrzymał nagrodę za książkę "Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych", wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prof. Michał A. Glinicki jest uznanym, światowej klasy autorytetem w dziedzinie inżynierii materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza kompozytów cementowych przeznaczonych do zastosowań w obiektach energetyki i drogowych konstrukcjach inżynierskich. Tytuł profesora uzyskał w 2013 roku. Pełni funkcję kierownika Pracowni Pól Odkształceń w IPPT PAN. Jest uznanym ekspertem sądowym i konsultantem administracji drogowej – autorem opracowań eksperckich, wytycznych technicznych i metod kontroli jakości wdrożonych do stosowania przy budowie dróg. Jest jednocześnie redaktorem naczelnym "Roads and Bridges-Drogi i Mosty" i członkiem komitetów technicznych międzynarodowej organizacji RILEM, tworzących innowacyjne rozwiązania w zakresie materiałów i konstrukcji budowlanych.

laureat prof. Michał A. Glinicki

W monografii naukowej "Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych", prof. Michał A. Glinicki przedstawił syntezę wiedzy na temat inżynierii materiałów konstrukcyjnych w zastosowaniu do budowy nawierzchni autostrad i dróg ekspresowych. W książce omówiono zagadnienia projektowania konstrukcyjnego i materiałowego oraz przedstawiono technologię budowy nawierzchni betonowych, pokazując liczne przykłady rozwiązań materiałowych wraz z omówieniem fizyko-chemicznych podstaw ich opracowania. Książka jest w dużym stopniu zapisem oryginalnego autorskiego cyklu wykładów prowadzonych przez Autora jako profesora wizytującego dla magistrantów i doktorantów Purdue University w West Lafayette (USA). Dla Czytelników w Polsce treść wykładu została dostosowana do aktualnego stanu wiedzy i techniki w kraju, przy pozostawieniu licznych odniesień do rozwiązań zagranicznych.

Oryginalność ujęcia tematu polega na połączeniu projektowania konstrukcyjnego z projektowaniem materiałowym, uwzględniającym oddziaływania eksploatacyjne, środowiskowe oraz zjawiska agresji chemicznej. Przedstawiono podstawy i metody projektowania betonu jako materiału wielofazowego o podwyższonej trwałości funkcjonalnej. Omówiono związki między fizyko-chemicznymi właściwościami składników betonu, procesami hydratacji spoiwa, zjawiskami transportu wilgoci i ciepła oraz zjawiskami degradacji betonu z upływem czasu eksploatacji. Przedstawiono technologiczne uwarunkowania budowy nawierzchni wysokowydajną metodą ślizgową z teksturowaniem warstwy górnej z dokładnością rzędu ułamka milimetra. Stosowanie zaawansowanych technik pomiarowych i diagnostycznych w celu zapewnienia jakości procesu budowy nawierzchni zostało zilustrowane przykładami z krajowych budów dróg ekspresowych.

książka Inżynieria Betonowych Nawierzchni Drogowych

Warstwowe konstrukcje betonowych nawierzchni drogowych gwarantują ich nośność zmęczeniową i trwałość użytkową, odpowiednią do intensywnego ruchu ciężkich pojazdów. Dzięki temu można uniknąć częstych remontów dróg. Nawierzchnie betonowe o polepszonej równości okazują się trwalsze, mają niższe koszty eksploatacji i wykazują niższe koszty przejazdów. Użytkownikom dróg oferują większy komfort podróży. Polepszenie równości nie może odbywać się jednak kosztem pogorszenia szybkości odprowadzania wody spod opon i ich przyczepności do nawierzchni. Polepszona równość i zoptymalizowana makrotekstura korzystnie wpływają na redukcję hałasu drogowego. Aktualny stan wiedzy i techniki przedstawiony w książce prof. Michała Glinickiego pozwala na budowę wysokiej jakości nawierzchni betonowych pod każdym wymienionym względem.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021