Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr hab. inż. Mateusz Kopeć z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN został ponownie wyróżniony Nagrodą Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk (KM PAN). Nagrodę przyznano za 2023 rok. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody przyznawane są przez Komitet Mechaniki PAN młodym pracownikom nauki za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 35. roku życia. Wyróżnikiem Nagrody jest wymóg opublikowania przez każdego kandydata co najmniej jednej samodzielnej publikacji naukowej, a przy ocenie wniosków szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych.

Dr hab. inż. Mateusz Kopeć przedstawił do nagrody KM PAN 10 prac, z czego 4 były samodzielne. Tematyka prac dotyczyła badania zjawiska degradacji właściwości mechanicznych stali energetycznych na skutek długotrwałej eksploatacji poprzez nisko I wysokocyklowe próby zmęczeniowe.

Prace samodzielne:

1) Kopeć M., The stress and strain distribution in X10CrMoVNb9-1 power engineering steel after long time degradation studied by the ESPI system; Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences: Technical Sciences, 70, 2, pp.1-7, 2022 DOI: 10.24425/bpasts.2022.141181

2) Kopeć M., Fatigue damage development in 14MoV6-3 steel for power plant pipes monitored by Digital Image Correlation, Acta Mechanica Solida Sinica, pp.1-13, 2023 DOI: 10.1007/s10338-023-00387-y

3) Kopeć M., The analysis of strain response for as-received and exploited 10H2M power engineering steel subjected to low cycle fatigue in plastic regime, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2023, 105110, ISSN 0308-0161, https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2023.105110.

4) Kopeć M., Compression and Fatigue Testing of High‑Strength Thin Metal Sheets by Using an Anti‑Buckling Device, EXPERIMENTAL MECHANICS, ISSN: 0014-4851, DOI: 10.1007/s11340-023-00969-4, pp.1-11, 2023

Prace zespołowe:

1) Kopeć M., Brodecki A., Kukla D., Kowalewski Z.L., Suitability of DIC and ESPI optical methods for monitoring fatigue damage development in X10CrMoVNb9-1 power engineering steel, Archives Of Civil And Mechanical Engineering, 21, 167, pp.1-13, 2021 DOI: 10.1007/s43452-021-00316-1

2) Kopeć M., Kukla D., Kowalewski Z.L., Assessment of fatigue life of aluminized, coarse-grained MAR247 alloy supported by full-field ESPI measurements, Journal Of Theoretical And Applied Mechanics, 60, 4, pp.619-623, 2022 DOI: 10.15632/jtam-pl/153041

3) Brodecki A., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Monitoring of fatigue damage development in as-received and exploited 10CrMo9-10 power engineering steel supported by Digital Image Correlation, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 104889, pp.1-9, 2023, DOI: 10.1016/j.ijpvp.2023.104889

4) Kopeć M., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Fatigue damage development in 10CrMo9-10 steel for power plant pipes in as-received state and after 280 000 hours of exploitation,  Archives Of Civil And Mechanical Engineering, 23:98, pp.1-10, 2023 DOI: 10.1007/s43452-023-00637-3

5) Kopeć M., Garbacz G., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Metric entropy and Digital Image Correlation in deformation dynamics analysis of fibre glass reinforced composite under uniaxial tension, Measurement, 205, 112196, 2022 DOI: 10.1016/j.measurement.2022.112196

6) Kopeć M., Kowalewski Z.L., Deformation of thin metal and composite sheets by using anti-buckling fixture for large deformation under tension–compression cyclic loading, Thin-Walled Structures, ISSN: 0263-8231, DOI: 10.1016/j.tws.2022.109886, Vol.180, pp.109886-1-5, 2022

Dr hab. inż. Mateusz Kopeć obecnie zajmuje się badaniem zjawisk zmęczeniowych w stalach energetycznych oraz stopach niklu wytwarzanych addytywnie oraz procesami korozji wysokotemperaturowej w tychże materiałach. Jest on autorem 50 artykułów naukowych, 1 patentu oraz 6 zgłoszeń patentowych. Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał ponad 30 nagród min. Nagrodę Naukową IV Wydziału PAN (2021), Nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepsza pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2020, Nagrodę Naukową III stopnia Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego (2021), wyróżnienia I stopnia Dyrektora IPPT PAN zarówno za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne jak i organizacyjne w 2020, 2021 i 2022 roku, wyróżnienie III stopnia Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia naukowe w 2019 roku czy prestiżową nagrodę za najlepsze wystąpienie na 6th Postgraduate Experimental Mechanics Conference (PGEM) organizowanej przez British Society for Strain Measurement.

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024