Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił dwóch młodych naukowców z IPPT PAN: dr inż. Olgę Urbanek-Świderską z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów oraz dra Jarosława Walczaka z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii. Nagrodzeni otrzymają stypendium na okres 36 miesięcy.

Minister wybrał 230 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów, spośród 1828 wnioskodawców. Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych laureatów:

Dr inż. Olga Urbanek-Świderska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi na Uczelni Łazarskiego. W 2013 roku odbyła staż naukowy w National Institute for Materials Science (NIMS) w Japonii. Doktorat realizowała w IPPT PAN w latach 2014-2019. Jest autorką 19 publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście czasopism MEiN oraz autorką 29 wystąpień konferencyjnych oraz 1 wynalazku objętego ochroną patentową i 2 zgłoszeń patentowych. Według bazy Scopus jej indeks Hirscha wynosi 12, a liczba cytowań to 552. Badania prowadzone przez dr inż. Olgę Urbanek-Świderską mają charakter interdyscyplinarny i skupiają się na zastosowaniu polimerowych biomateriałów dla celów inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, które obejmują zarówno badania podstawowe, jak i aplikacyjne. Dr inż. Olga Urbanek-Świderska otrzymała finansowanie dwóch projektów badawczych, PRELUDIUM (NCN) realizowanego w latach 2015-2018 oraz SONATA (NCN), który jako główny badacz i kierownik projektu realizuje w IPPT PAN od czerwca 2023 r. Dodatkowo jest laureatką nagrody Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki której odbyła staż naukowy w Drexel University (Filadelfia, USA). Ponadto brała aktywny udział w takich projektach jak LIDER (NCBR), STRATEGMED (NCBR) czy TEAMTECH (FnP). Dodatkowo dr inż. Olga Urbanek-Świderska aktywnie uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę jak np. Festiwal Nauki czy Dni Inżynierii Materiałowej. Obecnie jest promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskich prowadzonych w IPPT PAN przez doktorantów prof. Pawła Sajkiewicza.

Dr Jarosław Walczak jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku obronił doktorat z nauk biologicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W trakcie studiów doktoranckich obył staż naukowy na Uniwersytecie Ottona von Guerickego w Magdeburgu. Brał udział w realizacji licznych projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych i aplikacyjnych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy biotechnologicznej. Od 2018 roku dr Jarosław Walczak był wykonawcą w projekcie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego kierownikiem był prof. Michał Komorowski. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Modelowania w Biologii i Medycynie Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN, gdzie realizuje zadania badawcze jako kierownik projektu SONATA otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki. Laureat specjalizuje się w wysokoprzepustowej, wieloparametrowej analizie pojedynczych komórek. W ramach realizowanego projektu bada w jaki sposób niegenetyczne źródła zmienności międzykomórkowej mogą przyczyniać się do powstania fenotypu komórek opornych i czy mogą one stanowić cel nowej, kombinatorycznej terapii pozwalającej zwiększyć skuteczność zabijania komórek, które wykształciły oporność na działanie leku. Wyniki badań, w których uczestniczył, były publikowane renomowanych czasopismach m.in. w Nature Communications, Science Signaling, Scientific Reports czy Methods.

Młodym naukowcom IPPT PAN serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024