Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadał tytuł profesorski dr hab. Barbarze Gambin z IPPT PAN w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Nominacja dotyczy dyscyplin inżynieria mechaniczna oraz inżynieria biomedyczna.

prof. Gambin

Prof. dr hab. Barbara Gambin jest absolwentką Wydziału Matematyki i Mechaniki (obecnie Matematyki, Informatyki i Mechaniki) Uniwersytetu Warszawskiego. W IPPT PAN obroniła pracę doktorską pt. Fale sprężyste w półprzestrzeni stochastycznie niejednorodnej, której promotorem był prof. dr. hab. Kazimierz Sobczyk. Doktorat powstał we współpracy z Wydziałem Fizyki Teoretycznej i Stosowanej Uniwersytetu w Dreźnie (NRD). Po obronie pracy doktorskiej otrzymała roczne niemieckie stypendium naukowe (DAAD) i przebywała na Wydziale Fizyki Teoretycznej i Stosowanej Uniwersytetu w Stuttgarcie (RFN), a następnie, po kilku latach, otrzymała prestiżowe półroczne stypendium Max-Plank Foundation na kontynuację badań teoretycznych prowadzonych w Stuttgarcie. Badania te wniosły wkład w zrozumienie podstaw nielokalnych teorii ośrodków ciągłych z mikrostrukturą periodyczną i losową. B. Gambin otrzymała tytuł dr. hab. nauk technicznych na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych, w której zawarto podsumowanie jej głównych osiągnięć w zakresie teorii kompozytów (materiałów złożonych). Badanie i optymalne projektowanie, z uwagi na specyficzne, korzystne właściwości nowoczesnych kompozytów stanowi do dzisiaj ważny nurt badań, zarówno teoretycznych jak i doświadczalnych, prowadzonych w IPPT w kilku zespołach badawczych. B. Gambin prowadziła również prace związane z bioinżynierią, mianowicie nad wykorzystanie efektów termicznych powstających pod wpływem działania pola ultradźwiękowego w tkankach miękkich, m.in. w celu użycia zarejestrowanych wstecznie rozproszonych sygnałów ultradźwiękowych do budowy bezinwazyjnego termometru akustycznego. Prace te prowadzone były w kilkuosobowym zespole w Zakładzie Ultradźwięków, połączono w nich badania doświadczalne z teoretyczną analizą zdigitalizowanych danych, zebranych w czasie eksperymentów, w szczególności używając zaawansowanych metod uczenia maszynowego. Wyprodukowanie nanocząstek magnetycznych w IPPT przez dr. Inż. Marcina Krajewskiego z Zakładu Mechaniki Materiałów umożliwiło rozpoczęcie badań podstawowych nad wpływem dostarczenia nanocząstek magnetycznych do tkanki miękkiej w celu wzmocnienia efektów nowatorskiej, dualnej hipertermii, ultradźwiękowo-magnetycznej. Hipertermia ta ma umożliwić bezinwazyjne leczenie nowotworów zlokalizowanych w trudno dostępnych dla innych hiper-termicznych technik obszarach ciała człowieka. B. Gambin była promotorem trzech doktoratów, prowadziła wykłady na Studiach Doktoranckich w IPPT, semestralne wykłady seminaryjne dla pracowników naukowych na Politechnice Poznańskiej i na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Współpracowała z zagranicznymi uczelniami m.in. z Uniwersytetem w Dreźnie i Stuttgarcie (1975 -1987) w zakresie teorii kompozytów, z Bułgarską Akademią Nauk (2008 - 2015) w zakresie mechaniki pękania, z Centrum Fizyki Teoretycznej, CNRS, Marsylia (2005 - 2008 ) w zakresie zastosowań ułamków łańcuchowych, z Uniwersytetem Abo w Finlandii (2007 - 2011) w zakresie biologii systemowej, z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku (2009-2019) w zakresie matematyki stosowanej, a także z wieloma polskimi uczelniami jak PW, Pol. Poznańska, AGH, Pol. Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. B. Gambin była kierownikiem 2 projektów OPUS (NCN), a także wykonawcą w kilkunastu innych projektach, polskich i europejskich. Aktywność zawodowa poza naukowa dotyczyła pozycji vice przewodniczącej Rady Naukowej IPPT PAN, organizacji kilkunastu konferencji w IPPT, pełnienia funkcji redaktora w dwóch czasopismach Rozprawy Inżynierskie (członek redakcji) i w Archives of Acoustics z-ca red. Naczelnego), oraz w strukturach Instytutu, mianowicie wieloletniego kierownika Pracowni Biomechaniki i z-cy dyrektora IPPT d/s Ogólnych.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024