Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W związku z decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 25 października 2019 roku, tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych otrzymali:

  • Bogdan Kaźmierczak z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN
  • Tomasz Szolc z Zakładu Technologii Inteligentnych IPPT PAN

Autor zdjęć: Krzysztof Sitkowski, KPRP

Uroczyste przekazanie nominacji odbyło się w dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Link do wydarzenia: Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim.

Prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1988 roku związany jest z IPPT PAN, początkowo z Zakładem Cieczy i Gazów oraz Zakładem Mechaniki i Fizyki Płynów a następnie Zakładem Biosystemów i Miękkiej Materii. Odbył szereg staży i wizyt zagranicznych. W roku 2017 przebywał przez 6 miesięcy jako profesor wizytujący na National Taiwan Normal University w Taipei oraz National Center for Theoretical Sciences w Hsinchu. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi za granicą, m.in. w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Tajwanie. Jest specjalistą w dziedzinie równań różniczkowych zwyczajnych oraz cząstkowych równań różniczkowych typu parabolicznego i eliptycznego, w szczególności w zakresie rozwiązań w postaci fal biegnących. W kontekście zastosowań zajmuje się opisem i analizą szeregu zjawisk biologicznych, na przykład procesami formowania się wzorców kostnych w rozwoju morfogenetycznym kręgowców, sygnalizacją wapniową w komórkach i tkankach, transdukcją sygnałów z membrany komórkowej do jądra i innych organelli komórkowych, formowaniem się komórek krwi w szpiku kostnym itp. Jest autorem 70 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Całą swoją karierę zawodową związał z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Tam uzyskał stopień doktora nauk technicznych, doktora habilitowanego i tytuł profesora. W latach 1994-1996 był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldt’a w Niemczech prowadząc badania naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu-Harburgu oraz na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Oprócz tego, odbywał inne staże badawcze i był zapraszany do wygłoszenia wykładów m. in. na uniwersytetach w Kassel, Hanowerze, Karlsruhe i Wiedniu oraz firmach Daimler-Benz i Ford. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN Sekcji Dynamiki Układów oraz przedstawicielem Polski w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji naukowych IFToMM-Rotordynamics i SiRM. Jego podstawową dziedziną badawczą jest dynamika układów mechanicznych, w tym drgania układów napędowych maszyn i pojazdów, a przede wszystkim dynamika układów wirnikowych. Problematyka sterowania układami mechanicznymi i coraz ważniejsze obecnie zagadnienia sprzężeń elektromechanicznych, w tym modelowania maszyn elektrycznych, znajdują się również w obszarze jego zainteresowań badawczych
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021