Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

book
Wiley

Z przyjemnością informujemy, że wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd, Hoboken, NJ, USA, 2022 wydało nową książkę profesora Ryszarda B. Pęcherskiego: “Viscoplastic Flow in Solids Produced by Shear Banding” (Lepkoplastyczne Płynięcie Ciał Stałych Wywołane Pasmami Ścinania).


W książce przedstawiono nowe idee dotyczące niesprężystych deformacji i uszkodzeń w ciałach stałych w jasny i zwięzły sposób. Eksponuje ona czytelnikom informacje do nabycia kompetencji oraz zdolności analizy procesów wytwarzania i oceny uszkodzenia materiału. Przedstawia również interdyscyplinarne i nowe podejście do zrozumienia procesów deformacji. Ostatecznie, mechanizm typowy dla pasm ścinania staje się aktywną przyczyną, a nie pasywnym skutkiem lepkoplastycznego płynięcia ciała stałego.

Książka „Lepkoplastyczne Płynięcie Ciał Stałych Wywołane Pasmami Ścinania” rozpoczyna się dyskusją nowego fizycznego modelu wielopoziomowej hierarchii oraz ewolucji mikropasm ścinania. W dalszej części rozważa się wyzwania związane z zastosowaniem bezpośredniego podejścia do wieloskalowego uśredniania opisu deformacji. W konsekwencji, rozszerzono pojęcie reprezentatywnego elementu objętości (RVE) z oryginalnym zastosowaniem teorii osobliwych powierzchni nieciągłości mikroskopowego pola prędkości, które propagują się w RVE. W książce zawarto nowe sformułowanie dla prędkości odkształcenia postaciowego generowanego przez kolejne systemy mikropasm ścinania w procesie uśredniania z uwzględnieniem międzyskalowego przepływu informacji.

Podsumowując, książka ta:

  • przedstawia świeże pomysły dotyczące niesprężystych deformacji oraz uszkodzenia materiałów,
  • przedstawia czytelnikom informacje niezbędne do analizy procesów wytwarzania i oceny uszkodzenia materiału,
  • naświetla czytelnikom międzydyscyplinarne zrozumienie procesów deformacji w ciałach stałych.

Lepkoplastyczne Płynięcie Ciał Stałych Wywołane Pasmami Ścinania odwołuje się do czytelników zajmujących się fizycznymi podstawami niesprężystego zachowania i uszkodzenia ciał stałych oraz analizą i numerycznymi symulacjami procesów plastycznego kształtowania i wytwarzania. Jest to także dobre źródło dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów wydziałów inżynierii materiałowej, jak również inżynierii mechanicznej.

 

Fragment ze wstępu (Preface):
„Wszechstronne badania materiałów nowego typu: ciał metalicznych o ziarnach o średnim wymiarze w skali nanometrycznej lub bardzo drobno ziarnistych, amorficznych stopów metali zwanych metalami szklistymi (glassy metals) oraz stopami o wysokiej wytrzymałości - prowadzi do istotnego wniosku natury ogólnej. Jeżeli obserwujemy procesy uszkodzenia, możemy zauważyć, że następuje zmiana paradygmatu dotyczącego powszechnie znanych mikromechanizmów plastycznego zniszczenia, jako inicjacja, wzrost i koalescencja pustek. Współczesne niestandardowe eksperymenty potwierdzają jednak nowe spostrzeżenia o niezwykle ważnym i żywotnym znaczeniu towarzyszących stanów ścinania. Można te badania wymienić jako: stereo digital image correlation, the tomograms of X-ray, or synchrotron techniques related to 3D imaging methods”.

 

Informacja o książce jest dostępna na stronie internetowej wydawnictwa Wiley, którą można uzyskać podając link: ISBN 978--1-119-61858-4 Ryszard Pecherski

Książka jest także dostępna w Amazon.com, zarówno jako „hardcover” oraz „kindle”.

 

Professor Ryszard B. Pęcherski

Professor Ryszard B. Pęcherski prowadzi badania naukowe w Zakładzie Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dyplom magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej w 1973 r. Stopień doktora w 1979 r. a habilitację w 1998 r. uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Został zatrudniony w IPPT PAN w 1977 r. W latach 1979-1980 został stypendystą Japan Society for Promotion of Sciences, Tohoku University, Sendai u profesora Takeo Yokobori’ego. W latach 1983-1987 jako stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Hanowerze u profesora Erwina Steina. W latach 2000-2007 był zatrudniony na Wydziale Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. W październiku 2007 uzyskał tytuł profesora. Od lipca 2007 do lutego 2022 roku pracował na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH w Krakowie, wykładając po angielsku mechanikę materiałów. Przedstawił także zaproszone wykłady w International Centre for Mechanical Sciences, CISM, w Udine w 2012 roku oraz w czasie Summer School of Mechanics in Agadir, w Maroku, w roku 2013. Wykłady te były związane tematycznie z modelowaniem niesprężystej deformacji ciał stałych z uwzględnieniem mechanizmu mikropasm ścinania. Wykłady, na zaproszenie profesora Alexisa Rusinka, dotyczące mechaniki nowych materiałów w École Nationale d'Ingeniéurs de Metz, w 2014 roku zawierały wczesne wątki wplecione w koncepcję książki.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024